Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lipusmart

Avskiljare och pumpstation i en och samma produkt
Lipusmart finns i flera varianter och storlekar för att passa olika inomhusmiljöer. Den kan användas till restaurant, gatukök, storkök och inom livsmedelsindustrin. Avskiljaren är utförd i PEHD. I Lipusmart ingår avskiljare, pumpstation, provtagningsenhet och bakvattenskydd. Vår så kallade "4-in-1-solution". Detta innebär en snabb och enkel installation jämfört med en traditionell anläggning där alla delar installeras separat. Mängden el- och rörmaterial samt arbete minskas radikalt med Lipusmart. Avskiljaren är CE-märkt gentemot SS-EN 1825 och SS-EN 12050-2 uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet.

  Till artikeldata

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Inne
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 19
  Art-nr: 5547519

  ACO Refill System
  Vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

  RSK: 554 75 24
  Art-nr: 5547524

  ACO GEB
  Tömningsskåp som ansluts till tömningsledning från avskiljare.

  RSK: 561 93 40
  Art-nr: 199125

  ACO Ozone System
  Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

  RSK: 554 75 29
  Art-nr: 199280

  TOP