Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lipusmart

Avskiljare och pumpstation i en och samma produkt
Lipusmart finns i flera varianter och storlekar för att passa olika inomhusmiljöer. Den kan användas till restaurant, gatukök, storkök och inom livsmedelsindustrin. Avskiljaren är utförd i PEHD. I Lipusmart ingår avskiljare, pumpstation, provtagningsenhet och bakvattenskydd. Vår så kallade "4-in-1-solution". Detta innebär en snabb och enkel installation jämfört med en traditionell anläggning där alla delar installeras separat. Mängden el- och rörmaterial samt arbete minskas radikalt med Lipusmart. Avskiljaren är CE-märkt gentemot SS-EN 1825 och SS-EN 12050-2 uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet.

  • PEHD
  • Nominell storlek: NS 2–10
  • "4-in-1-solution" – utrymmesbesparande
  • Integrerat bakvattenskydd
  • Flexibelt med pumpstation som kan placeras på tre olika sidor

  • Snabb och enkel installation
  • CE-märkt enligt SS-EN 1825 och SS-EN 12050-2

  Lipusmart P-OB
  Basutförande

  Lipusmart P-OD
  Med tömningsrör

  Lipusmart P-OA
  Med tömningsrör och automatisk rengöring och återfyllning

  Lipusmart P-OAP
  Med tömningsrör och automatisk rengöring och återfyllning samt tömningspump

  Till artikeldata

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Inne
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 19
  Art-nr: 5547519

  ACO Refill System
  Vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

  RSK: 554 75 24
  Art-nr: 5547524

  ACO GEB
  Tömningsskåp som ansluts till tömningsledning från avskiljare.

  RSK: 561 93 40
  Art-nr: 199125

  ACO Ozone System
  Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

  RSK: 554 75 29
  Art-nr: 199280

  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

  Distribusjon

  ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

  Sociala kanaler