Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Skruvpumpstation duo

Pumplösning för fettavskiljare då sjävfall saknas
Låga inloppshöjder leder alltid till problem om det saknas fall mellan inloppsledning och fettavskiljare. Avloppsvattnet måste pumpas om konstruktionsförhållanden innebär att fettavskiljaren inte kan placeras lägre. På grund av fettinnehållet i avloppsvattnet klarar en traditionell pumpstation inte detta. Istället använder vi ACO Skruvpumpstation duo. Pumpstationen är en energisnål och kompakt lösning för turbulensfri pumpning av avsloppsvatten med fett. Den skapar inga emulssioner, vilket innebär att fettet fortfarande kan avskiljas i en traditionell fettavskiljare. Enheten består av en behållare med två skruvpumpar samt styrskåp med trycknivåstyrning i kombination med ACO Air Bubble.

TOP