Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Skruvpumpstation duo

Pumplösning för fettavskiljare då sjävfall saknas
Låga inloppshöjder leder alltid till problem om det saknas fall mellan inloppsledning och fettavskiljare. Avloppsvattnet måste pumpas om konstruktionsförhållanden innebär att fettavskiljaren inte kan placeras lägre. På grund av fettinnehållet i avloppsvattnet klarar en traditionell pumpstation inte detta. Istället använder vi ACO Skruvpumpstation duo. Pumpstationen är en energisnål och kompakt lösning för turbulensfri pumpning av avsloppsvatten med fett. Den skapar inga emulssioner, vilket innebär att fettet fortfarande kan avskiljas i en traditionell fettavskiljare. Enheten består av en behållare med två skruvpumpar samt styrskåp med trycknivåstyrning i kombination med ACO Air Bubble.

ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler