Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
ACO Flowshut

ACO Flowshut

Använd ACO Flowshut och förhindra vattenförorenande ämnen i avloppsnätet vid en olycka. Spärrbrunnen stänger av rörledningen elektriskt genom att manövrera en nödbrytare med en motorstyrd ventil.

Till produkt

ACO Protector

ACO Protector

För tank- och överföringsstationer måste det säkerställas att alla vattenförorenande vätskor som kan läcka ut leds in i ett säkerhetsuppsamlingssystem. ACO Protector D är ett sådant system.

Till produkt

ACO Flowswitch

ACO Flowswitch

Med Flowswitch stoppas förorenade partiklar i avloppsvattnet genom att flödet omkopplas till en sluten separat tank. Omkoppling sker via två spjällventiler med ett elektriskt vridställdon.

Till produkt