Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
ACO Multiline Seal in

ACO Multiline Seal in

Multiline Seal in med inbyggd EPDM-tätning och polymerbetong ger en vattentät och robust ränna som klarar belastning upp till E600. Rännan har fallsektioner, finns i flera bredder och med ett rikt utbud av galleralternativ.

Till produkt

ACO Multiline

ACO Multiline

Pionjären bland V-profilrännorna är en mycket flexibel produkt. Den populära rännan är ett komplett system som klarar belastning upp till E600. Multiline finns i sex olika bredder och fyra material på galler samt tre val av sargkant.

Till produkt

ACO Xtradrain

ACO XtraDrain

XtraDrain finns i två modeller, i tre olika bredder, fyra olika material på galler och lämpar sig för lätt till medeltung trafik. Systemet har mycket låg vikt och med minimalt antal lösa delar underlättas hantering och installation.

Till produkt

ACO Powerdrain

ACO PowerDrain

ACO PowerDrain kommer till sin rätt när den används i sammanhang där den måste klara högsta belastning, tuffa miljökrav och riktigt bra hydraulisk kapacitet. Detta är en effektiv och ljuddämpande ränna för tuffa utmaningar.

Till produkt

ACO SK

ACO SK

SK är en klassisk ränna med sargkant och galler i segjärn. Polymerbetongrännan klarar en belastning upp F900 och passar miljöer där tunga lastbilar eller truckar kör. Den finns i fyra bredder och kan användas i samtliga fallsektioner.

Till produkt

ACO Monoblock RD

ACO Monoblock RD

Denna kraftfulla polymerbetongränna som är gjuten i ett stycke hittar du i miljöer som utsätts för tung belastning. Monoblock RD finns i flera bredder, höjder och färger. Rännan har V-profil och finns med eller utan EPDM-tätning.

Till produkt

ACO Monoblock PD

ACO Monoblock PD

Monoblock PD är en helgjuten polymerbetongränna i V-profil, vilket ger en optimal flödeshastighet och självrensning. Rännan klarar belastning upp till D400 och används för avvattning av parkering, torg, gång- och cykelväg.

Till produkt

ACO Monoblock SD

ACO Monoblock SD

Monoblock SD är en slitsad ränna. Genom sin V-profil får den hydrauliska egenskaper som optimerar uppsamling och transport av förorenat vatten. Rännan har också inbyggd EPDM-tätning och är anpassad för motorväg.

Till produkt

ACO Qmax

ACO Qmax

När stora ytor ska avvattnas är det nödvändigt med en lösning som klarar hög flödeskapacitet. ACO Qmax behärskar detta ända upp till belastningsklass F900. De cirkulära och äggformade modulerna har låg vikt och är enkla att installera.

Till produkt

ACO Multiline HD Seal in

ACO Multiline HD Seal in

Multiline HD Seal in är en stabil och kraftig ränna med förstärkt sargkant i segjärn. Rännan klarar tung trafik upp till belastningsklass E600. Det är en ränna som är enkel och snabb att installera och passar de flesta miljöer.

Till produkt