Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kantstensavvattning förhindrar vattensamlingar

Användningsområde
ACO KerbDrain är ett system av kompakta element som leder bort vatten samtidigt som de har formen av kantstenar. Kombinationen av avvattning längs hela den kantade sträckan är en smart lösning som hindrar uppkomst av vattensamlingar. Detta system är särskilt lämpat för rondeller, parkerings- och busshållplatser.

Konstruktion
Rännan har låg vikt, vilket förenklar hantering och installation. Då modulerna har samma profil som vanlig kantsten blir kontinuerliga övergångar möjliga. Systemet är handikappanpassat och modulernas plana sidoytor underlättar anslutning av andra element. ACO KerbDrain är tillverkat av polymerbetong och finns i olika höjder.

  Moduler
  1. Sandfång
  2. Ränna utan fall, 500 mm
  3. Anslutningsränna, vänster
  4. Anslutningsränna, vänster
  5. Anslutningsränna, mitt
  6. Anslutningsränna, höger
  7. Anslutningsränna, höger
  8. Ränna utan fall, 1000 mm
  9. Inspektionsmodul
  Till artikeldata
  TOP