Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kantstensavvattning förhindrar vattensamlingar

Användningsområde
ACO KerbDrain är ett system av kompakta element som leder bort vatten samtidigt som de har formen av kantstenar. Kombinationen av avvattning längs hela den kantade sträckan är en smart lösning som hindrar uppkomst av vattensamlingar. Detta system är särskilt lämpat för rondeller, parkerings- och busshållplatser.

Konstruktion
Rännan har låg vikt, vilket förenklar hantering och installation. Då modulerna har samma profil som vanlig kantsten blir kontinuerliga övergångar möjliga. Systemet är handikappanpassat och modulernas plana sidoytor underlättar anslutning av andra element. ACO KerbDrain är tillverkat av polymerbetong och finns i olika höjder.

  Ett avvattningssystem består av moduler och kan delas in i olika sektioner.
  När du ska sätta ihop ett system finns det ett antal frågor du behöver ha svar på.

  • Hur stor yta (m2) ska avvattnas?
  • Vilken trafik ska belasta rännan?
  • Regnintensitet?
  • Antal utlopp?
  • Välj ränna efter längd och höjd
  • Välj gavel-, bottenutlopp eller utlopp i sandfång
  • Välj tillval

  Moduler
  1. Sandfång
  2. Ränna utan fall, 500 mm
  3. Anslutningsränna, vänster
  4. Anslutningsränna, vänster
  5. Anslutningsränna, mitt
  6. Anslutningsränna, höger
  7. Anslutningsränna, höger
  8. Ränna utan fall, 1000 mm
  9. Inspektionsmodul


  KerbDrain finns som ränna utan fall och fungerar vid normala vattenflöden. Vid större flöden regleras kapacitetet med hjälp av antalet utlopp. Rännan finns i fyra olika modulhöjder; 255, 305, 405 och 480 mm. KerbDrain kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera.  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.

  Till artikeldata
  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

  Distribusjon

  ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

  Sociala kanaler