Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Broavvattning med hjälp av ränna i polymerbetong

Användningsområde
ACO KerbDrain Bridge utvecklades för att skapa förutsättningar för arkitekter, konsulter och entreprenörer att designa och planera avvattning av broar på ett optimalt sätt.

Konstruktion
Rännan är en monolitisk polymerbetongränna som har låg vikt, vilket förenklar installation. KerbDrain Bridge har en integrerad tätning och tillsammans med polymerbetong får du en säker hantering av förorenat vatten. Den är lågbyggd, vilket innebär att den inte kommer i konflikt med andra installationer. ACO KerbDrain Bridge finns i två höjder.

  Ett avvattningssystem består av moduler och kan delas in i olika sektioner.
  När du ska sätta ihop ett system finns det ett antal frågor du behöver ha svar på.

  • Hur stor yta (m2) ska avvattnas?
  • Vilken trafik ska belasta rännan?
  • Regnintensitet?
  • Antal utlopp?
  • Välj ränna efter längd, bredd och höjd
  • Bottenutlopp
  • Välj galler i belastningsklass A–D
  • Välj tillval

  KerbDrain Bridge finns som ränna utan fall.


  Kontakta oss