Broavvattning med hjälp av ränna i polymerbetong

Användningsområde
ACO KerbDrain Bridge utvecklades för att skapa förutsättningar för arkitekter, konsulter och entreprenörer att designa och planera avvattning av broar på ett optimalt sätt.

Konstruktion
Rännan är en monolitisk polymerbetongränna som har låg vikt, vilket förenklar installation. KerbDrain Bridge har en integrerad tätning och tillsammans med polymerbetong får du en säker hantering av förorenat vatten. Den är lågbyggd, vilket innebär att den inte kommer i konflikt med andra installationer. ACO KerbDrain Bridge finns i två höjder.


    Kontakta oss
    TOP