Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ränna i ett stycke som klarar högsta belastning

Användningsområde
ACO Monoblock är ett mångsidigt system som täcker de flesta olika användningsområden. ACO Monoblock PD används för dränering av parkeringsplats och miljöer som exponeras av gångtrafik. Monoblock RD är en ännu kraftfullare ränna lämplig för längs- och tvärgående avvattning av motorväg, flygplats, godsterminal och andra områden som utsätts för hög belastning. Slitsrännan SD är särskilt anpassad för motorväg och där en snabb och stabil installation är viktig.

Konstruktion
Monoblock är en ränna i polymerbetong i ett stycke och finns i färgerna Natur, Antracit och Antracit mixed. Avvattningsrännan kännetecknas av V-profil, vilken ger en förbättrad flödeshastighet och självrensning. Rännans förankringsfickor och den slutna konstruktionen gör monteringen snabb och enkel. Galler till Monoblock PD:s inspektionsmodul och sandfång låses fast med hjälp av snäppfästlåset Drainlock. Om systemet behöver tätas ytterligare används en särskild fogmassa. Monoblock RD finns både med och utan EPDM-tätning och i olika höjder. Powerlock är ett system för skruvfri montering av galler, som gör det möjligt att öppna gallret för inspektion och rengöring. Den upp till 4 m långa slitsrännan SD har inget galler alls utan är i ett stycke med ett slitsat inlopp för maximerad vattenuppsamling. Den 200 mm långa slitsen minskar även ljudet som skapas från omgivningen. Kombinera sandfånget med ACO Combipoints sandfång bestående av utbytbara delar. Denna flexibla lösning kan enkelt anpassas efter tillgängligt utrymme och röranslutningar.
    Till artikeldata
    TOP