Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ränna som erbjuder flexibilitet med stora variationsmöjligheter

Användningsområde
Med tre val av sargkant, fem belastningsklasser, sex olika bredder och fyra material på galler, är systemet komplett. Multiline täcker de flesta professionella användningsområden.

Konstruktion
När ACO Multiline lanserades 2004 var det den första rännan med V-profil. Den innovativa lösningen har gett en förbättrad flödeshastighet och självrensning och är en av anledningarna till produktens populäritet. Rännans konstruktion i polymerbetong ger mycket goda hydrauliska egenskaper och klarar hög belastning. ACO Multiline är enkel att installera och lätt att ansluta till avlopp.

Den har även säkerheltsfals för fogning som håller ihop rännmodulerna. Använd ACO:s tätningsmassa så blir skarvarna helt vattentäta och underlättar för en lång livslängd.

  Moduler
  1. Tät gavel
  2. Utloppsgavel med läppringstätning
  3. Sandfång
  4. Ränna utan fall, 500 mm
  5. Övergångsstycke
  6. Ränna utan fall, 1000 mm
  7. Adapter för flödesriktning

  Belastningsklass A15

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass E600


  Till artikeldata
  TOP