Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Robust ränna med inbyggd tätning och förstärkt sargkant

Användningsområde
ACO Multiline HD Seal in är anpassad för tung trafik upp till belastningsklass E600 vid kringgjutning samt D400 om ytskiktet ska läggas i direkt anslutning mot rännan. Asfaltsytans bärlager läggs fram till sargkanten och när löpsten används kan även denna anslutas på samma sätt. Rännan är även lämplig för öppna markytor.

Konstruktion
Jämfört med vanliga Multiline Seal in, är HD-versionen en stabilare ränna med tjockare sidovägg och ännu enklare att installera. Den förstärkta rännans sargkant är 12 mm, vilket resulterar i en kostnadseffektiv och tidsbesparande installation. Kombinationen av en ränna i polymerbetong och Seal in-tätning ger en genomgående tät ränna och med samma fördelar som Multiline Seal in.

  Moduler
  1. Kombigavel
  2. Djupt sandfång med sidoutlopp
  3. Ränna med trappfall
  4. Ränna utan fall, 500 mm
  5. Ränna utan fall med bottenutlopp, 1000 mm
  6. Utloppsgavel med läppringstätning
  7. Adapter för vinkel-, T- och korsanslutningar
  8. Ränna utan fall med bottenutlopp, 500 mm
  9. Kombigavel

  Belastningsklass A15

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Kontakta oss


  Till artikeldata
  TOP