Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Robust ränna med inbyggd tätning och förstärkt sargkant

Användningsområde
ACO Multiline HD Seal in är anpassad för tung trafik upp till belastningsklass E600 vid kringgjutning samt D400 om ytskiktet ska läggas i direkt anslutning mot rännan. Asfaltsytans bärlager läggs fram till sargkanten och när löpsten används kan även denna anslutas på samma sätt. Rännan är även lämplig för öppna markytor.

Konstruktion
Jämfört med vanliga Multiline Seal in, är HD-versionen en stabilare ränna med tjockare sidovägg och ännu enklare att installera. Den förstärkta rännans sargkant är 12 mm, vilket resulterar i en kostnadseffektiv och tidsbesparande installation. Kombinationen av en ränna i polymerbetong och Seal in-tätning ger en genomgående tät ränna och med samma fördelar som Multiline Seal in.

  Ett avvattningssystem består av moduler och kan delas in i olika sektioner.
  När du ska sätta ihop ett system finns det ett antal frågor du behöver ha svar på.

  • Hur stor yta (m2) ska avvattnas?
  • Vilken trafik ska belasta rännan?
  • Regnintensitet?
  • Antal utlopp?
  • Välj ränna efter längd, bredd och höjd
  • Välj gavel-, bottenutlopp eller utlopp i sandfång
  • Val av falltyp
  • Sätt samman systemet genom att utgå från den djupaste rännan närmast utloppet och räkna bakåt till den grundaste
  • Välj galler i belastningsklass A–E
  • Välj tillval

  Moduler
  1. Kombigavel
  2. Djupt sandfång med sidoutlopp
  3. Ränna med trappfall
  4. Ränna utan fall, 500 mm
  5. Ränna utan fall med bottenutlopp, 1000 mm
  6. Utloppsgavel med läppringstätning
  7. Adapter för vinkel-, T- och korsanslutningar
  8. Ränna utan fall med bottenutlopp, 500 mm
  9. Kombigavel


  Val av ränna utgörs inte enbart av skillnader i längd, bredd och höjd. För att upprätthålla ett jämnt och fint vattenflöde oberoende vattenmängd finns det avvattningsrännor med olika falltyper. Multiline Seal in kan användas till samtliga falltyper – utan fall, med fall och trappfall eller i kombinationer av dessa tre.


  1. Ränna utan fall
  Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera. Rännan går att bygga i fem olika modulhöjder; 0.0/5.0/10.0/20.0.

  2. Ränna med fall
  Vid mindre flöde av vatten kan du förstärka vattnets rörelse genom att använda en ränna med fall. Som mest kan denna ränntyp bestå av 10 fallsektioner. För att förlänga en ränna ytterligare kan du kombinera med rännmoduler utan fall alternativt trappfall.

  3. Ränna med trappfall
  Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare. Övergångsstycke för trappfall finns i två höjder; 2,5 och 5 cm.



  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Om markförhållanden tillåter använd bottenutlopp. Annars gavelutlopp. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.


  Rännans galler väljs utifrån belastningsklass och utseende. Klasserna är indelade enligt följande;

  • A15: gång- och cykeltrafik (1,5 ton)
  • B125: enstaka bil (12,5 ton)
  • C250: personbil, lätt lastbil (25 ton)
  • D400: lastbil (40 ton)
  • E600: lastbil, truck (upp till 60 ton)

  Belastningsklass A15

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Välj något av våra 6 standardlösningar om du har ett mindre projekt där kort leveranstid är viktigt. Ingen minimiorderkvantitet.

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Designgaller som tillverkas på beställning levereras inom 2–3 månader. Orderminimum är 50 st artiklar.

  Belastningsklass D400

  Skapa en helt unik och individanpassad gallerdesign. Utifrån din egna designskiss tar vi fram verktyg och galler. Minsta beställning är 200 st designgaller och som kommer i en storlek som passar din avvattningsränna. Kostnad för verktygsframtagning tillkommer.

  Belastningsklass A15–F900

  Kontakta oss


  Till artikeldata
  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

  Distribusjon

  ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

  Sociala kanaler