Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Inbyggd tätning och polymerbetong ger en tät ränna

Användningsområde
ACO Multiline Seal in är den linjeavvattningsränna som används i de flesta projekt. Det är en flexibel och mångsidig lösning som fungerar i många miljöer. Använd den när du ska avvattna offentliga miljöer, trafikerade ytor och andra områden där behov av ytavvattning finns och där belastningen inte överstiger belastningsklass E600.

Konstruktion
Genom att kombinera inbyggd tätning och polymerbetong säkerställs en tät anslutning mellan två rännmoduler. Med Multiline Seal in blir hela rännsystemet vattentätt. Den förbättrade geometrin ger en robust och stabil ränna som klarar belastningsklass upp till E600 och har fallsektioner. Med V-profil får produkten en hög flödeshastighet och släta övergångar som tillsammans optimerar rännans självrensning. Multiline Seal in är enkel att installera då modulerna sätts ihop ovanifrån. Materialets låga vikt underlättar vid hantering och transport.

  Moduler
  1. Tät gavel för sandfång
  2. Djupt sandfång
  3. Ränna med trappfall
  4. Ränna utan fall, 500 mm
  5. Ränna utan fall, 1000 mm
  6. Utloppsgavel med läppringstätning
  7. Adapter för vinkel-, T- och korsanslutningar
  8. Ränna utan fall med bottenutlopp
  9. Tät gavel universal

  Belastningsklass A15

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900

  Belastningsklass B125

  Belastningsklass C250

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass E600

  Belastningsklass D400

  Belastningsklass A15–F900


  Till artikeldata
  TOP