Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Effektiv och tyst ränna för högsta belastning

Användningsområde
ACO PowerDrain är en kraftfull avvattningsränna med segjärnsgaller. Använd den till flygplatser, containerplatser eller andra miljöer som utsätts för tuffa förhållanden när det gäller belastningsklass, miljökrav och hydrauliska egenskaper. Rännan klarar belastning från A15 till F900.

Konstruktion
I kombination med polymerbetong ger V-tvärsnittet PowerDrain riktigt bra hydrauliska egenskaper. Rännan kännetecknas av säkerhet och utmärkt stabilitet – även i högsta belastningsklassen F. Den smala V-profilen gör att även vid liten regnmängd blir flödeshastigheten betydligt högre och självreningseffekten bättre än de traditionella rännorna. Självreningseffekten vid mindre regnmängder är mycket viktig för att alltid ha ett optimalt flöde genom rännan. Den integrerade elastomerdämpningen mellan galler och ränna ger en hållbar och ljuddämpande funktion när gallret trafikeras. Dessutom skyddar dämpningen rännan mot slitage och förlänger därmed livslängden på hela rännsystemet. Powerlock säkerhetsspärr är ett snabbt låsningssystem som underlättar montering av galler samt rengöring av rännan.

  Moduler
  1. Tät gavel universal
  2. Sandfång
  3. Ränna utan fall, 1000 mm
  4. Övergångsstycke
  5. Ränna utan fall, 500 mm
  6. Utloppsgavel med läppringstätning
  7. Lågprofilränna utan fall
  8. Tät gavel, lågprofilränna


  Till artikeldata
  TOP