Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Avvattningssystem för högsta belastning på stora ytor

Användningsområde
ACO Qmax lämpar sig för stora parkeringsplatser, motorvägar, gods- och flygterminaler. Systemet har kapacitet som klarar avvattning av mycket stora uppsamlingsytor och finns för alla belastningsklasser upp till F900.

Konstruktion
Rännan är tillverkad av återanvänd polyeten (MDPE). Systemet är kostnadseffektivt, har hög kapacitet, låg vikt och är enkelt att installera. Modulerna är antingen cirkulära eller äggformade beroende på dimension. Qmax finns i sex storlekar med kapacitet från ca 13 till 466 l/s beroende på rännans längd. Kantprofil finns i olika utföranden och material, varmförzinkat stål, segjärn eller komposit. Tillsammans med varmförzinkade slitsöverdelar kan 25 års livslängd garanteras. Vid läggning i fall kan betydligt högre flöden omhändertas.

  Ett avvattningssystem består av moduler och kan delas in i olika sektioner.
  När du ska sätta ihop ett system finns det ett antal frågor du behöver ha svar på.

  • Hur stor yta (m2) ska avvattnas?
  • Vilken trafik ska belasta rännan?
  • Regnintensitet?
  • Antal utlopp?
  • Välj ränna efter längd, bredd och höjd
  • Välj gavel-, bottenutlopp eller utlopp i sandfång
  • Val av falltyp
  • Sätt samman systemet genom att utgå från den djupaste rännan närmast utloppet och räkna bakåt till den grundaste
  • Kantprofil i belastningsklass A–F
  • Välj tillval

  1. Ränna utan fall
  Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera. Rännan går att bygga i sex olika storlekar.

  2. Ränna med trappfall
  Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare.  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.


  Rännans kantprofiler väljs utifrån belastningsklass och utseende. Klasserna är indelade enligt följande;

  • A15: gång- och cykeltrafik (1,5 ton)
  • B125: enstaka bil (12,5 ton)
  • C250: personbil, lätt lastbil (25 ton)
  • D400: lastbil (40 ton)
  • E600: lastbil, truck (upp till 60 ton)
  • F900: flygplatser, containeruppställning (upp till 90 ton)

  Belastningsklass A15–D400

  Belastningsklass A15–F900


  Till artikeldata
  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

  Distribusjon

  ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

  Sociala kanaler