Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Avvattningssystem för högsta belastning på stora ytor

Användningsområde
ACO Qmax lämpar sig för stora parkeringsplatser, motorvägar, gods- och flygterminaler. Systemet har kapacitet som klarar avvattning av mycket stora uppsamlingsytor och finns för alla belastningsklasser upp till F900.

Konstruktion
Rännan är tillverkad av återanvänd polyeten (MDPE). Systemet är kostnadseffektivt, har hög kapacitet, låg vikt och är enkelt att installera. Modulerna är antingen cirkulära eller äggformade beroende på dimension. Qmax finns i sex storlekar med kapacitet från ca 13 till 466 l/s beroende på rännans längd. Kantprofil finns i olika utföranden och material, varmförzinkat stål, segjärn eller komposit. Tillsammans med varmförzinkade slitsöverdelar kan 25 års livslängd garanteras. Vid läggning i fall kan betydligt högre flöden omhändertas.
    Belastningsklass A15–D400

    Belastningsklass A15–F900


    Till artikeldata
    TOP