Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

En klassisk ränna för de tuffaste kraven

Användningsområde
ACO SK är en robust ränna med segjärnsgaller. Den klarar utmaningar från flygplan, tunga lastbilar och containertrafik. Det är ett väl beprövat system som uppfyller dagens miljökrav samt har goda hydrauliska egenskaper.

Konstruktion
SK är en ränna med segjärnskant i fyra bredder och klarar belastningar upp till F900. Rännan är i polymerbetong, vilket i kombination med fog garanterar en vattentät och säker transport av förorenat vatten. SK finns med eller utan fallsektioner samt trappfall. Powerlock säkerhetsspärr är ett snabbt låsningssystem som underlättar montering av galler samt rengöring av rännan.

  Ett avvattningssystem består av moduler och kan delas in i olika sektioner.
  När du ska sätta ihop ett system finns det ett antal frågor du behöver ha svar på.

  • Hur stor yta (m2) ska avvattnas?
  • Vilken trafik ska belasta rännan?
  • Regnintensitet?
  • Antal utlopp?
  • Välj ränna efter längd, bredd och höjd
  • Välj gavel-, bottenutlopp eller utlopp i sandfång
  • Val av falltyp
  • Sätt samman systemet genom att utgå från den djupaste rännan närmast utloppet och räkna bakåt till den grundaste
  • Välj galler i belastningsklass A–E
  • Välj tillval

  Val av ränna utgörs inte enbart av skillnader i längd, bredd och höjd. För att upprätthålla ett jämnt och fint vattenflöde oberoende vattenmängd finns det avvattningsrännor med olika falltyper. SK kan användas till samtliga falltyper – utan fall, med fall och trappfall eller i kombinationer av dessa tre.


  1. Ränna utan fall
  Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera. Rännan går att bygga i fem olika modulhöjder; 0.0/5.0/10.0/15.0/20.0.

  2. Ränna med fall
  Vid mindre flöde av vatten kan du förstärka vattnets rörelse genom att använda en ränna med fall. Som mest kan denna ränntyp bestå av 10 fallsektioner. För att förlänga en ränna ytterligare kan du kombinera med rännmoduler utan fall alternativt trappfall.

  3. Ränna med trappfall
  Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare. Övergångsstycke för trappfall finns i två höjder; 2,5 och 5 cm.  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Om markförhållanden tillåter använd bottenutlopp. Annars gavelutlopp. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.


  Till rännan levereras galler i segjärn som klarar belastningsklass A15–F900. Klasserna är indelade enligt följande;

  • A15: gång- och cykeltrafik (1,5 ton)
  • B125: enstaka bil (12,5 ton)
  • C250: personbil, lätt lastbil (25 ton)
  • D400: lastbil (40 ton)
  • E600: lastbil, truck (upp till 60 ton)
  • F900: flygplatser, containeruppställning (upp till 90 ton)


  Till artikeldata