Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Extremt lätt och funktionell kompositränna

Användningsområde
ACO XtraDrain är ett avvattningssystem som klarar belastning upp till C250 alternativt D400 om den är försedd med sargkant i varmförzinkat stål. Den lämpar sig för lätt till medeltung trafik. Använd XtraDrain för avvattning av områden såsom torgytor, parkeringsplatser, bostäder, gångvägar eller skolor.

Konstruktion
XtraDrain kännetecknas som en extremt lätt och funktionell ränna. Den är tillverkad i polypropen och finns i tre olika bredder och med fyra olika material på galler. XtraDrain är enkel att installera tack vare låg vikt och minimalt antal systemkomponenter. Polypropen tillsammans med den unika V-formen ger mycket goda hydrauliska egenskaper.
Belastningsklass A15

Belastningsklass B125

Belastningsklass C250


Belastningsklass B125

Belastningsklass C250

Belastningsklass D400


Till artikeldata
TOP