Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Extremt lätt och funktionell kompositränna

Användningsområde
ACO XtraDrain är ett avvattningssystem som klarar belastning upp till C250 alternativt D400 om den är försedd med sargkant i varmförzinkat stål. Den lämpar sig för lätt till medeltung trafik. Använd XtraDrain för avvattning av områden såsom torgytor, parkeringsplatser, bostäder, gångvägar eller skolor.

Konstruktion
XtraDrain kännetecknas som en extremt lätt och funktionell ränna. Den är tillverkad i polypropen och finns i tre olika bredder och med fyra olika material på galler. XtraDrain är enkel att installera tack vare låg vikt och minimalt antal systemkomponenter. Polypropen tillsammans med den unika V-formen ger mycket goda hydrauliska egenskaper.

Ett avvattningssystem består av moduler och kan delas in i olika sektioner.
När du ska sätta ihop ett system finns det ett antal frågor du behöver ha svar på.

 • Hur stor yta (m2) ska avvattnas?
 • Vilken trafik ska belasta rännan?
 • Regnintensitet?
 • Antal utlopp?
 • Välj ränna efter längd, bredd och höjd
 • Välj gavel-, bottenutlopp eller utlopp i sandfång
 • Välj galler i belastningsklass A–D
 • Välj tillval

XtraDrain finns som ränna utan fall.Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Om markförhållanden tillåter använd bottenutlopp. Annars gavelutlopp. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.


Rännans galler väljs utifrån belastningsklass och utseende. Klasserna är indelade enligt följande;

 • A15: gång- och cykeltrafik (1,5 ton)
 • B125: enstaka bil (12,5 ton)
 • C250: personbil, lätt lastbil (25 ton)
 • D400: lastbil (40 ton)

Belastningsklass A15

Belastningsklass B125

Belastningsklass C250


Belastningsklass B125

Belastningsklass C250

Belastningsklass D400


Till artikeldata