ACO KerbDrain

Kantstenavvattning är särskilt lämpligt för att undvika översvämningar vid till exempel en busshållplats eller rondell. I polymerbetongrännan KerbDrain får du både kantsten och avvattning i en och samma produkt.

Till produkt