Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Box Concept Oljeavskiljare Inne

Avskiljarpaket för minskad utsläppsrisk i inomhusmiljö
Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem. Olja och slam avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och risk för gasexplosion. ACO Coalisator P tar hand om oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. De är utrustade med integrerat slamfång och automatisk avstängningsventil. Koalesatorn är uttagbar, vilket förenklar rengöring och utbyte. Avskiljarnas skruvlock underlättar vid inspektion och underhåll. ACO Coalisator P ska placeras i ett frostfritt utrymme.


Kontakta oss
TOP