Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Grundpaket för verkstad och garage

Användningsområde
ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 3 Inne PEHD är ett litet oljeavskiljarpaket som passar verkstad och garage utan högtryckstvätt och med max två tappventiler som har DN 15.

Konstruktion
Avskiljarpaketet har låg vikt, vilket underlättar för en snabb och enkel installation. Storleken är anpassad så att den kan passera in genom dörröppningar som är 700 mm breda. Avskiljarens skruvlock är lukttäta, vilket gör att du slipper otrevlig lukt. Komplettera paketet med våra tillval. ACO Coalisator P uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. Avskiljaren är flödestestad och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs alltid tillval av larm och provtagningsenhet.

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V110
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 37
Art-nr: 33001011

ACO Proflex H110
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 34
Art-nr: 33000911

ACO Refill System
System för vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO GEB
Tömningsskåp

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

Kontakta oss


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler