Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Box Concept Oljeavskiljare Mark

Minimera risken för oljeutsläpp i miljön med hjälp av vårt avskiljarpaket
Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem. Olja och slam avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och risk för gasexplosion. ACO Oleopator P tar hand om och renar oljehaltigt spill- och dagvatten. Avskiljarna är utrustade med automatisk avstängningsventil, koalesator och integrerat slamfång. Avskiljarna är självförankrande med läckagesäker och justerbar hals med flytande betäckning. Halsen har tre integrerade luftningsanslutningar samt kabelrörsurtag för tät anslutning av larm.

ACO Oleopator P

  • Automatisk avstängningsventil
  • Koalesator
  • Självförankrande avskiljare
  • Justerbar hals med flytande betäckning
  • CE-märkta avskiljare i PEHD


Kontakta oss
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler