Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Grundpaket för verkstad och garage

Användningsområde
ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 3 Mark PEHD är vårt enklaste oljeavskiljarpaket för utomhusbruk. Paketet passar till verkstad och garage utan högtryckstvätt och med max två tappventiler som har DN 15.

Konstruktion
Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskyddet ACO Prefab. I avskiljarpaketet ingår underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Avskiljaren klarar belastning av personbilstrafik, B125. Med tillvalet belastningsskydd så klarar avskiljaren D400.

Certifikat och godkännanden
ACO Oleopator P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Halssystemet uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet. Avskiljaren är dessutom flödestestad enligt SS-EN 858 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs tillval av larm och provtagningsbrunn.

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell PE 33-315/160/110
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

RSK: 554 75 11
Art-nr: 418526.1

ACO Prowell PE 153-315/160/110
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

RSK: 554 75 12
Art-nr: 418525.1

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Betäckningslås
Lås för betäckning, 2-pack.

RSK: 554 75 21
Art-nr: 5547521

ACO Låsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningslås.

RSK: 554 75 26
Art-nr: 5547526

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

Kontakta oss


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler