Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Coalisator

Inomhusavskiljare för verkstad och garage
Olja som hamnar i avloppsvatten är miljöfarligt. Tillsammans med andra avfallsprodukter fastnar oljan i avloppsrörens innerväggar. Förutom stopp i avloppsröret kan detta framkalla stor skada i såväl reningsanläggning som system. Att vistas i miljön är direkt hälsofarligt. Vår inomhusavskiljare ACO Coalisator finns i rostfritt och PEHD. Samtliga avskiljare är fristående förutom en av P1-modellerna som är ingjuten. Coalisator är klass I-avskiljare som tar hand om oljehaltigt spillvatten med höga krav på reningsgrad. Avskiljaren placeras i ett frostfritt utrymme. Den passar miljöer som bilverkstäder, garage, spolpatta och tvättplats.

Certifikat och godkännanden
ACO Coalisator är CE märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. Avskiljaren får endast installeras inomhus. Inomhusavskiljaren är flödestestad enligt SS-EN 858 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

PEHD

Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss

Rostfritt stål

Till artikeldata
Till artikeldata

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V110
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 37
Art-nr: 33001011

ACO Proflex H110
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 34
Art-nr: 33000911

ACO Refill System
System för vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO GEB
Tömningsskåp

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

ACO Tömningsrör – fristående
Används till Coalisator P för fristående installation.

Art-nr: 3900.00.31

ACO Tömningsrör – ingjuten
Används till Coalisator P för ingjuten installation.

Art-nr: 3900.00.32

ACO Proflex V160
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 38
Art-nr: 33001021

ACO Proflex H160
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 35
Art-nr: 33000921


TOP