Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Coalisator

Inomhusavskiljare för verkstad och garage
Olja som hamnar i avloppsvatten är miljöfarligt. Tillsammans med andra avfallsprodukter fastnar oljan i avloppsrörens innerväggar. Förutom stopp i avloppsröret kan detta framkalla stor skada i såväl reningsanläggning som system. Att vistas i miljön är direkt hälsofarligt. Vår inomhusavskiljare ACO Coalisator finns i rostfritt och PEHD. Samtliga avskiljare är fristående förutom en av P1-modellerna som är ingjuten. Coalisator är klass I-avskiljare som tar hand om oljehaltigt spillvatten med höga krav på reningsgrad. Avskiljaren placeras i ett frostfritt utrymme. Den passar miljöer som bilverkstäder, garage, spolpatta och tvättplats.

Certifikat och godkännanden
ACO Coalisator är CE märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. Avskiljaren får endast installeras inomhus. Inomhusavskiljaren är flödestestad enligt SS-EN 858 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

PEHD

 • PEHD

 • Nominell storlek: NS 1,5–NS 3

 • Koalesator
 • Med/utan integrerat slamfång
 • Lukttätt lock
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Automatisk avstängningsventil
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1

Kontakta oss

 • PEHD

 • Nominell storlek: NS 1,5–NS 3

 • Koalesator

 • Med/utan integrerat slamfång

 • Gummiringstätad hals med gjutjärnsbetäckning B125
 • Betäckningsnyckel
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Automatisk avstängningsventil
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1

Kontakta oss

 • PEHD
 • Nominell storlek: NS 3–NS 6
 • Koalesator
 • Integrerat slamfång
 • Inspektionsöppningar med täta skruvlock

 • Anslutare för luftare
 • Automatisk avstängningsventil
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Kontakta oss

Rostfritt stål

 • Rostfritt stål, 1.4301
 • Nominell storlek: NS 3–NS 10
 • Integrerat slamfång
 • Koalesator
 • Tömningsrör (Coalisator RD)
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1

Till artikeldata

 • Rostfritt stål, 1.4301
 • Nominell storlek: NS 20
 • Koalesator
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1

Komplettera med separat slamfång.

Till artikeldata

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V110
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 37
Art-nr: 33001011

ACO Proflex H110
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 34
Art-nr: 33000911

ACO Refill System
System för vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO GEB
Tömningsskåp

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

ACO Tömningsrör – fristående
Används till Coalisator P för fristående installation.

Art-nr: 3900.00.31

ACO Tömningsrör – ingjuten
Används till Coalisator P för ingjuten installation.

Art-nr: 3900.00.32

ACO Proflex V160
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 38
Art-nr: 33001021

ACO Proflex H160
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 35
Art-nr: 33000921


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler