Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator

Oljeavskiljare i betong, PEHD och glasfiber
Parkeringsplats, biltvätt, bilverkstad och industri är exempel på miljöer där vår mest populära markförlagda oljeavskiljare förekommer. Där tar ACO Oleopator hand om oljehaltigt spill- och dagvatten med hög reningsgrad. Många modeller har integrerat slamfång. De stående betong- och glasfiberavskiljarna är självförankrande och med belastningsskyddet ACO Prefab gäller detta även PEHD. Oleopator har en koalesator som är enkel att rengöra, automatisk avstängningsventil, anslutning för luftare, integrerade lyftöglor och betäckning ACO Citytop. Betongavskiljarens nedstigningshals består av betongringar, täckplatta och justerbar betäckningsadapter. Avskiljarna i glasfiber och PEHD har däremot en justerbar halslösning med gummiringar mot täckplatta och betäckning. Kabelröranslutning finns integrerat i alla avskiljare och som tillsammans med tillvalet ACO Protight ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Certifikat och godkännanden
ACO Oleopator är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. ACO Oleopator G är flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

Betong

 • Betong
 • Invändig 3-skikts coating
 • Nominell storlek: NS 3–50
 • Avskiljare med integrerat slamfång: NS 3–50
 • Avskiljare utan slamfång: NS 6–50
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
 • Betäckningsadapter
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

 • Invändig PEHD inliner
 • Nominell storlek: NS 3–50
 • Integrerat slamfång
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
 • Betäckningsadapter
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

 • Betong
 • Invändig 3-skikts coating
 • Nominell storlek: NS 80–100
 • Filterlös flerkanalsteknik som inte kräver mycket underhåll
 • Hög sedimenteringshastighet på grund av lång flödesväg
 • Driftsäkerhet genom svängvägledning med låg turbulens
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1

Till artikeldata

Glasfiber

 • Glasfiber
 • Nominell storlek: NS 3–50
 • Avskiljare med/utan integrerat slamfång: NS 3–50
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm

 • Kabelröranslutning

 • Anslutare för luftare

 • Integrerade lyftöglor

 • Automatisk avstängningsventil

 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

PEHD

 • PEHD
 • Nominell storlek: NS 3–10
 • Integrerat slamfång
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp til 500 mm under färdig mark
 • Koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell C
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell G
(Laneras inom kort)
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell PE 33/153
Välj provtagningsbrunn med samma anslutningsdimension som avskiljaren.

ACO Prowell P
Nedstigningsbar provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler