Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator Bypass

Bypass-lösning skyddar avskiljaren mot överbelastning
Vid avvattning av större ytor med höga regnflöden är det lämpligt att installera ett bypass-system som leder överskottet förbi avskiljaren som skydd mot överbelastning. Oleopator Bypass är en bypass-avskiljare, där reglering av flödet sker helt utan rörliga delar. Oljeavskiljaren finns i betong, PEHD och glasfiber och passar miljöer som parkeringsplatser, industrier och lastningszoner. Till Oleopator Bypass ingår en integrerad bypass-enhet, koalesator, slamfång, automatisk avstängningsventil, anslutning för luftare, lyftöglor och betäckning. För en snabb och säker montering av larmgivare rekommenderar vi att kombinera kabelröranslutning med tillvalet ACO Protight.

Certifikat och godkännanden
ACO Oleopator Bypass är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Avskiljaren är flödestestad enligt SS-EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

Betong

 • Betong
 • Invändig 3-skikts coating
 • Nominell storlek: NS 6–30
 • Flödeskapacitet bypass: 60–300 l/s
 • Integrerad bypass-enhet
 • Integrerat slamfång
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
 • Betäckningsadapter
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

Glasfiber

 • Glasfiber
 • Nominell storlek: NS 6–30
 • Flödeskapacitet bypass: 60–300 l/s
 • Integrerad bypass-enhet
 • Integrerat slamfång
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

PEHD

 • PEHD
 • Nominell storlek: NS 1,5–10
 • Flödeskapacitet bypass: 15–50 l/s
 • Utvändigt monterad bypass-enhet
 • Integrerat slamfång
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark.
 • Koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
 • Kabelröranslutning
 • Anslutare för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell C
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell G
(Laneras inom kort)
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell PE 33/153
Välj provtagningsbrunn med samma anslutningsdimension som avskiljaren.

ACO Prowell P
Nedstigningsbar provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler