Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleosmart

Oljeavskiljare med mycket hög finslamavskiljning
Oleosmart är en filterfri oljeavskiljare för rening av slam och olja. Avskiljaren finns i betong och glasfiber och passar de flesta miljöer. Avskiljarna är självförankrande och utrustade med integrerat slamfång och automatisk avstängningsventil. De har anslutning för luftare, integrerade lyftöglor, kabelröranslutning och betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400.

Avskiljare med Split Contraction-koalesator
Istället för en traditionell koalesator är Oleosmart utrustad med en flerstegs Split Contraction-koalesator. Inkommande vatten fördelas i två kanaler längs sidan av avskiljaren som ger slampartiklar möjlighet att snabbt avskiljas. Olja och lätta vätskor avskiljs effektivt genom kontraktionsplattorna i kanalerna. Split Contraction-tekniken bidrar till en effektiv slamavskiljning. Vid certifierad provning avskiljs 93 % av det inkommande slammet. Koalescensenheten har en fri genomgång på 40 mm, vilket begränsar risken för igensättning av finslam och flytslam. Genom koalesatorns utformning minskas insatsen för egenkontroll och service.

Certifikat och godkännanden
Oleosmart är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Halssystemet uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet. Avskiljaren är dessutom flödestestad enligt SS-EN 858 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten. Oleosmart är flödestestad med avseende på slamavskiljningsförmåga med en avskiljningsförmåga på 93 % utförd med kvartsand (100–125 μm).

Betong

 • Betong
 • Invändig 3-skikts coating
 • Nominell storlek: NS 4–20
 • Integrerat slamfång
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Split Contraction-koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
 • Betäckningsadapter
 • Kabelröranslutning
 • Anslutning för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Kontakta oss

 • Betong
 • Invändig PEHD inliner
 • Nominell storlek: NS 4–20
 • Integrerat slamfång
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Split Contraction-koalesator
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
 • Betäckningsadapter
 • Kabelröranslutning
 • Anslutning för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Kontakta oss

 • Betong
 • Invändig 3-skikts coating
 • Nominell storlek: NS 40–90
 • Filterlös flerkanalsteknik som inte kräver mycket underhåll
 • Hög sedimenteringshastighet på grund av lång flödesväg
 • Driftsäkerhet genom svängvägledning med låg turbulens
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1

Kontakta oss

Glasfiber

 • Glasfiber
 • Nominell storlek: NS 4–20
 • Integrerat slamfång

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd

 • Split Contraction-koalesator

 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm

 • Kabelröranslutning
 • Anslutning för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Automatisk avstängningsventil
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
 • CE-märkt enligt SS-EN 858-1
Till artikeldata

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell C
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell G
(Laneras inom kort)
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler