Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Sludge Trap

Slamavskiljare för mark i fyra olika modeller
Slam i avloppsvatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Slammet avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och obehaglig lukt. Sand- och slamavskiljaren ACO Sludge Trap behandlar dag- och spillvatten. Spillvattnet kan komma från till exempel biltvätt, bilverkstad, parkeringsplats, industri eller storkök. Sludge Trap används som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare, men kan även komplettera befintligt slamfång där kapaciteten är otillräcklig.

Konstruktion
Sludge Trap finns i tre material – betong, PEHD och glasfiber och i olika storlekar. Sludge Tap C och G är självförankrande tankar med integrerade uppflytningsskydd. Sludge Trap P är självförankrande i grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark. Komplettera med belastningskydd så gäller samma förutsättningar som för betong och glasfiber. Sludge Trap G-H måste förankras vid höga grundvattennivåer. Vi rekommenderar tillvalet ACO Protight för en snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Certifikat och godkännanden
Halssystemet till Sludge Trap uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet.

Betong

 • Betong
 • Storlek: 700–18000 l
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
 • Betäckningsadapter
 • Kabelröranslutning
 • Anslutning för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
Till artikeldata

Glasfiber

 • Glasfiber
 • Storlek: 700–5000 l
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
 • Kabelröranslutning
 • Anslutning för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
Till artikeldata

 • Glasfiber, liggande tank
 • Storlek: 5000–100000 l
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
 • Kabelröranslutning
 • Anslutning för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
Till artikeldata

PEHD

 • PEHD
 • Storlek: 750–1500 l
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark.
 • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
 • Kabelröranslutning
 • Anslutning för luftare
 • Integrerade lyftöglor
 • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
Kontakta oss

ACO Procurat T5-5
Slamgivare

Art-nr: 191105

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-5
SlamgivareArt-nr: 191105

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat T5-5
Slamgivare

Art-nr: 191105

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-5
SlamgivareArt-nr: 191105

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler