Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Sludge Trap PE

Slamavskiljare för inomhusinstallation
ACO Sludge Trap PE är en slamavskiljare som tar hand om spillvattnet. Den ska installeras inomhus i frostfritt utrymme och på en sådan plats att den är lätt tillgänglig. Avskiljaren kan användas som separat förkopplat slamfång till inomhusplacerade olje- och fettavskiljare där detta krävs. Du hittar dem i miljöer som biltvättar, bilverkstäder och parkeringsplatser. Dessutom kan Sludge Trap komplettera befintligt slamfång där kapaciteten inte är tillräcklig.

Konstruktion
Avskiljarens små byggmått och låga vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen. ACO Sludge Trap PE är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Dessa är till för inspektion och rengöring och har lukttäta lock med snabblås. Avskiljaren kan även förses med tömningsrör.

  • PEHD
  • Storlek: 450/1500/2000 l
  • Inspektions- och tömningsöppningar: Ø 450 mm
  • Lukttäta och låsbara lock med snabblås

  • Integrerat slamfång

  • Anslutning för påfyllningsarmatur

  • Anslutning till luftare

Kontakta oss

ACO Procurat T5-5
Slamgivare

Art-nr: 191105

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler