Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
ACO Sedised

ACO Sedised

Sedised är en slamavskiljare för sedimentering av sand och grus. Den kan användas i många olika sammanhang, både separat eller tillsammans med en reningsanläggning.

Till produkt

ACO Stormclean

ACO Stormclean

Produkten har genom sin stora filteryta en mycket effektiv rening av dagvatten. Stormclean finns i flera olika storlekar och utföranden, som stående och liggande samt med eller utan integrerat slamfång.

Till produkt

ACO HMS

ACO HMS

HMS är ett tekniskt filter för dagvatten och finns i flera utföranden för olika förutsättningar. Filtret består av lager med ökande filtreringsgrad för suspenderat material och tungmetaller.

Till produkt

ACO Sedismart

ACO Sedismart (lanseras inom kort)

ACO Sedismart är en stående hydrodynamisk slamavskiljare för mindre dagvattenflöden. Produkten finns i betong och glasfiber och är betydlig mer effektiv än en traditionell slamavskiljare.

Till produkt

ACO Stormbrixx

ACO Stormbrixx

Stormbrixx är ett kassettsystem i PEHD, som används för fördröjning och infiltration av dagvatten. Systemet är uppbyggt av moduler som genom en smart, överlappande monteringslösning blir mycket stabilt.

Till produkt

Flowreg P

ACO Flowreg P (lanseras inom kort)

ACO Flowreg P är en flödesregulator för reglering av dagvattenflöde. De finns i flera storlekar och olika utföranden anpassade efter behov. Regulatorn kan monteras i ett magasin eller i en brunn.

Till produkt

ACO Stormpass

ACO Stormpass

Stormpass är en bypass-lösning som skyddar efterföljande reningsanläggning från överbelastning genom att leda flöden förbi. Produkten finns i flera varianter och med olika typ av reglering.

Till produkt

QBrake

ACO QBrake

QBrake är en virvelregulator som reglerar dagvattenflöden från magasin och brunnar. Regulatorn ger en exakt flödesreglering och kan användas för små så väl som stora flöden. Monteras i magasin eller brunn.

Till produkt

ACO Q-Plate

ACO QPlate

Detta är en enkel flödesregulator som reglerar dagvattenflöden från brunnar och magasin. QPlate kan användas för både små och stora flöden. Installera produkten i brunn eller magasin.

Till produkt