Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Muli Mini

Flexibel pumpstation för gråvatten
Muli Mini finns som mono och duo – med en eller två pumpar – och används för tvättstugor, källare och andra förvaringsutrymmen. Passar även efter fettavskiljare upp till NS 4. Mono-uförande endast för en- till tvåfamiljsboende. Pumpstationens behållare består av PEHD och har en stor nyttovolym på 140 l. Den är snabb och enkel att installera, har små byggmått och låg vikt. Tanken innehåller flera horisontella och vertikala inloppsanslutningar i varierande höjder. Pumpen är tillverkad i rostfritt stål och har blockeringsfri flödesimpeller. Pumpen kan monteras och demonteras helt utan verktyg och ansluts med en nätkabel på 10 meter. Muli Mini är komplett med pump och styrskåp.

  • PEHD
  • 1 pump
  • Olika inloppsmöjligheter
  • Alla komponenter har hög kemisk resistens
  • Pumpen kan monteras och demonteras utan verktyg
  • Komplett med pump och styrskåp
  • CE-märkt enligt SS-EN 12050-2:2000
  Till artikeldata

  • PEHD
  • 2 pumpar
  • Olika inloppsmöjligheter
  • Alla komponenter har hög kemisk resistens
  • Pumpen kan monteras och demonteras utan verktyg
  • Komplett med pump och styrskåp
  • CE-märkt enligt SS-EN 12050-2:2000
  Till artikeldata

  ACO Air Bubble
  Produkt för rengöring av trycknivårör.

  Art-nr: 01590048

  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

  Distribusjon

  ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

  Sociala kanaler