Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Muli PE

Pumpstation för stora flöden och lyfthöjder
Muli PE är en kraftfull pumpstation i mono och duo-utföröande och som kan användas exempelvis vid renovering av gamla byggnader och där det finns en lång tömningstryckledning till avloppet. Duo-varianten är även lämplig för platser där vätskor med fasta eller fiberformade partiklar förekommer, som till exempel i tvättstugor och slakterier samt industrier. Mono-utförande är endast avsett för industriella specialapplikationer. Pumpstationen pumpar svartvatten med hjälp av friströmspumpar. Förutom PEHD-tanken inkluderar Muli PE avtappningsplugg, anslutning för handmembranpump, monteringskit för säker fastsättning, horisontella och vertikala inloppstosar samt luftningstos och anslutningstryckledning. Pumpstationen finns med en eller två pumpar. Produkten har även trycknivåstyrning med styrskåp.

  Till artikeldata
  Till artikeldata

  ACO Ozone System
  System med Ozongenerator, pump och väggrack som tar bort dålig lukt i fettavskiljare och pumpstation.

  RSK: 554 75 29
  Art-nr: 199280

  ACO Air Bubble
  Produkt för rengöring av trycknivårör.


  Art-nr: 01590048

  TOP