Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Muli Pro

Kraftfull och flexibel pumpstation
Muli Pro är flexibel och kan anpassas efter behov. Den fristående pumpstationen finns i sex varianter med olika egenskaper. Modell K är lämplig i en miljö där det finns långa tryckledningar med stor höjdskillnad. V används för avloppsvatten innehållande långa fibrer och VA tar hand om såväl fibrer som allmänt industriellt avloppsvatten. Samtliga produkter kan placeras nedströms en fettavskiljare. Muli Pro används till lägenheter, små verksamhetslokaler och kommersiella eller industriella byggnader. Pumpstationen består av tank i PEHD alternativt rostfritt stål. Dessa är antingen enkla fristående eller två parallella som är ihopkopplade. De två VA-modellerna är undantaget. Dessa är båda enkla och med olika storlek och kapacitet som särskiljande egenskap. Alla modellerna har två pumpmotorer som drivs av antingen kanalhjul eller friströmshjul. Pumpstationerna är kompletta med pump och styrskåp. Addera tillvalet ACO Air bubble för hög driftssäkerhetsnivå med trycknivåstyrning.

  PEHD

  Till artikeldata
  Till artikeldata
  Till artikeldata
  Till artikeldata

  Rostfritt stål

  Till artikeldata
  Till artikeldata

  ACO Ozone System
  System med ozongenerator, pump och väggrack som tar bort dålig lukt i fettavskiljare och pumpstation.

  RSK: 554 75 29
  Art-nr: 199280

  TOP