Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Muli Star

Pumpstation med stor kapacitet och lyfthöjd
Muli Star är en helautomatisk pumpanläggning för pumpning av spillvatten från olje- och fettavskiljare samt svartvatten under dämningsnivån i fastigheter. Pumpstationen finns i två serier. M-serien är en mono-lösning med en pump och används för villor och källarvåningar. D-serien har två pumpar och passar flerfamiljshus, kontorsbyggnader, hotell, sjukhus samt nedströms avskiljare upp till NS 15 – i samband med air-bubble-insprutning. ACO Muli Star är avsedd för uppställning i frostfritt utrymme och levereras anslutningsklar med dränksäker pump med friströmshjul samt lukt- och vattentät uppsamlingstank med väl tilltagen volym och rensöppning. Produkten är konstruerad för enkel montage och säker drift. Enheten är kompakt, har låg vikt och är försedd med integrerad backventil, inbyggt larm samt flexibla anslutningar för inlopp.

  Till artikeldata
  Till artikeldata

  ACO Air Bubble
  Produkt för rengöring av trycknivårör.

  Art-nr: 01590048

  TOP