Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Fabumax

I anläggningar där stora mängder stärkelse förekommer som i stora kök eller inom livsmedelsindustrin måste avloppsvattnet behandlas. ACO Fabumax är en markförlagd stärkelseavskiljare i PEHD och finns i olika utföranden.

Till produkt

ACO Fabujet

ACO Fabujet

Det finns mycket stärkelse i livsmedel. Då denna är olöslig i vatten är det viktigt att avloppet renas med en stärkelseavskiljare. Använd ACO Fabujet som finns i både PEHD och rostfritt.

Till produkt

ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler