Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Fabumax

I anläggningar där stora mängder stärkelse förekommer som i stora kök eller inom livsmedelsindustrin måste avloppsvattnet behandlas. ACO Fabumax är en markförlagd stärkelseavskiljare i PEHD och finns i olika utföranden.

Till produkt

ACO Fabujet

ACO Fabujet

Det finns mycket stärkelse i livsmedel. Då denna är olöslig i vatten är det viktigt att avloppet renas med en stärkelseavskiljare. Använd ACO Fabujet som finns i både PEHD och rostfritt.

Till produkt