Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Løsninger

Flyplasser

Ekstreme forhold og meget høy hydraulisk kapasitet

Flyplasser er viktige trafikk- og fraktknutepunkter. Hvert år lander mange tusen fly og mange tonn gods hånteres, hvilket stiller store krav på flyplassens infrastruktur inklusive avvanningssystemet.

Avvanning av landingsbaner

På baner for avgang og landing og på lasteområder har avvanningssystemet to hovedoppgaver: Kapasiteten skal være tillrekklig for å kunne håntere opp till flere hundre liter vann per sekund, slik att flytrafikken ikke forstyrres av vann på banene. Samtidig skal rennene være konstruert for å motstå ekstremt stor belastning fra fly opp til 550 tonns vekt.

ACO Monoblock er robuste renner av polymerbetong, som klarer effektiv avvanning og har maksimal stabilitet selv under ekstrem belastning.

ACO Powerdrain er også en sterk polymerbetongrenne med ett spesiellt dempningssystem, som gir varig demping av lyd fra kjøretøy som krysser rennen. 

ACO Qmax med langsgående spalteåpning er spesielt utformet for avvanning av stora flater og er en ideel løsning når det kreves overflateavvanning av overskuddsvann.

Avledning av overskuddsvann

Spillvann fra tankingsområder kan inneholde rester av drivstoff, som i følge med EN 858 ikke får ledes direkte ut i grunnvannet.  ACO tilbyrr ett bredt program av oljeutskillere i betong, som er spesiellt utvikiklet for overflatevann med høye krav på rensegrad.

ACO Oleopator-serien er ideel å bygge sammen med linjeavvanningsystem og røropplegg til komplette løsninger.

Fordrøyning og infiltrasjon av regnvann

Ved avvanning av større asfalterte flater der risikoen for intensiv nedbør foreligger installeres med fordel ACO StormBrixx, som raskt og effektivt kan håndtere overskuddsvann og dermed minske risikoen for overbelastning av avløpssystemet.

ACO StormBrixx er en revolusjonerende nyhet som med sin unike konstruksjon med mange hulrom ivaretar kontrollert oppsamling, magasinering og suksessiv oppbevaring av store nedbørsmengder.