Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

En riktig installasjon minimerer faren for reklamasjon

ACO Service
Vi vet hvordan våre utskillere og pumpestasjoner skal fungere. Uansett om du arbeider med små eller store oppdrag så er riktig og effektiv installasjon av anlegget avgjørende for at prosjektet skal bli fremgangsrikt. Slipp lukt og lekkasje fra forurenset vann, ulyd fra støy og stopp som ikke er planlagt. Feil installasjon fører til unødvendig ekstra jobb med reklamasjoner og misfornøyde kunder. Se til at anlegget er godkjent og følger retningslinjer og normer, sånn at alle garantier gjelder. Våre eksperter guider deg gjennom hele prosessen og ser til at anlegget fungerer som det skal.

Sluttmontering/funksjonstest og idriftsettelse
Vi anbefaler at våre produkter sluttmonteres og funksjonstestes før daglig drift. Montering og igangkjøring gjennomføres av en ACO-sertifisert servicetekniker som overleverer et sertifikat på at arbeidet er riktig utført. Bruk våre teknikere, spar tid og unngå forsinkede og dyre oppstarter.

Sluttkontroll
Før kontrollen kan gjøres må anlegget være sluttmontert og satt i drift. Ved sluttkontrollen går en ACO-sertifisert servicetekniker gjennom drift, vedlikehold, funksjon og tetthet. Anleggets utforming bedømmes og kvalitetssikres. Etter gjennomført kontroll opprettes en protokoll som fungerer som et sertifikat til eiendomseiere og bedriftseiere mot myndigheten.

Kontakt oss