Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vi gir deg råd og hjelp med dimensjonering

Vi gir deg råd og hjelp med dimensjonering
Vil du ha hjelp med beregning og dimensjonering. Mange parameter påvirker beregning og dimensjonering av løsning. Vi kan hjelpe deg med dimensjonering, tegninger og øvrig relevant dokumentasjon. Vil du gjøre beregning av utskiller selv, så kan du bruke vårt dimensjoneringsverktøy.

Vi gir deg råd om lovgivning og kvalitetskrav
Prat med oss før større prosjekt påbegynnes, slik at du blir helt oppdatert på det siste innen lovgivning og normer for drenering, fett- og oljeutskilling. Til kommuner tilbyr vi utredninger for å definere behov og krav for behandling av overvann, avløpsvann og spillvann før byggeprosjekt utformes og påbegynnes.

Få hjelp med myndighetenes godkjenninger og kvalitetskrav
Bruk vår dokumentasjon og vår erfaring ved søknad om godkjenning hos de lokale myndighetene. Vi kan også hjelpe deg med å forberede den nødvendige dokumentasjonen for kvalitetsgodkjenning, inklusiv dokumentasjon i henhold til aktuell lovgivning.

Kontakt oss
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler