Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

E4 Ljungby-Toftanäs

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste vägar. Motorväg täcker hela distansen med undantag av en kortare sträcka förbi Ljungby i södra delen av landet. Denna olycksdrabbade etapp ska nu åtgärdas med bland annat ny motorväg och nästan hela 7,5 km linjeavvattning från ACO Nordic.

To the reference

Värtaterminalen, Stockholm

På fyra våningar breder sig den nya färjeterminalen ut. Målet med nybyggnaden av Värtaterminalen är att skapa en behaglig och avslappnande miljö i grönska för passagerare som anländer eller ska resa iväg med båtarna. ACO Nordic levererar avvattningslösningar med galler till en av byggnadens gröna takterrasser.

To the reference

Kapellskärs hamn

Tack vare kundens goda erfarenheter av ACO Nordics arbete blev vi 2013 ombedda att ta fram förslag på en dagvattenanläggning i Kapellskär. Detta är en gigantisk avvattningsarea på nästan 160 000 kvm asfaltsyta där särskilt höga miljökrav ställs. Projektet kom att bli vårt hittills största och introduktionen av ACO Oleosmart.

To the reference

Stockholm Norvik Hamn, Nynäshamn

Stockholms Hamnar bygger en ny hamn belägen på Norvikudden utanför Nynäshamn för att klara de ökade transportvolymerna. Stockholm Norvik Hamn ska bli ett logistiknav för all tåg- och containertransport i regionen och är det största projekt som ACO Nordic någonsin varit involverad i.

To the reference

Arlanda Airports nya driftområde

För att klara av ökat antal resenärer och större flyg måste Arlanda flygplats expandera. Ett första steg i detta är att utveckla ett nytt driftområde och ge plats åt utbyggnaden av Terminal 5. En stor flygplats utsätts för mycket utsläpp och tung belastning. Det är utmaningar som vår ACO Monoblock RD bemästrar.

To the reference

Uppsala friidrottsarena

Uppsala friidrottsarena är byggd 2017 och ligger på Gränby sportfält. Det är en modern anläggning för idrott på hög internationell nivå och som klarar kraven från IAAF. För effektiv vattenavrinning är löparbanan försedd med komplett rännsystem från ACO Sport och längdhoppsgropar med elastisk kant för idrottsmiljö.

To the reference

Kallhälls centrum, Stockholm

Till det upprustade och nyrenoverade torget i Kallhälls centrum har ACO Nordic levererat linjeavvattning för en säker dagvattenhantering samt ledstråksplattor för de synskadade. För första gången någonsin har vi nu kunnat kombinera ledstråk med avvattning, en innovation som togs fram speciellt för Kallhälls centrum.

To the reference

Riddarholmen, Stockholm

I samband med att Stockholms Fastighetsverk ska bygga om Riddarholmen får ACO via konsulten uppdraget att ta fram en lösning som klarar de höga miljökrav som ställs. Dagvattnet från området innehåller höga halter av tungmetaller och ska genomgå rening innan utsläpp till Riddarfjärden. Detta är första gången vi pratar om tungmetallavskiljare.

To the reference

50-talskajen, Västerås

Förberedande renoveringsarbete av 50-talskajen är nödvändig för att kunna genomföra utvecklingsarbeten för ökad fraktvolym och fartygsstorlek. Sprickor och saltinträngning i kajens betong har ökat renoveringens omfattning. ACO:s lösning har bra motståndskraft mot saltets rostangrepp och är lätt att gjuta in.

To the reference

Klakebäck/Strömsberg, Blekinge

På våren vandrar stora mängder paddor från de omgivande skogsmiljöerna ner till dammen. Väldigt många dör när de korsar landsvägen i Klakebäck. För att skydda faunan i Blekinge och minska antalet överkörda amfibiedjur har Ecocom i samarbete med Trafikverket anlagt ACO:s groddjurspassage under vägen.

To the reference