Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Fordi kvaliteten ikke stanser med produktet

askACO
ACO er en ledende produsent av overvannsløsninger og eksperter innen overvannbehandling. Gjennom opplæring kan vi gjøre din og dine kollegers daglige arbeid enklere, samtidig som vi sikrer langvarig bærekraftig kvalitet med overvannsløsninger for dagens og fremtidens miljøutfordringer. For å oppnå en bærekraftig løsning, både teknisk og miljømessig, samarbeider vi og deler vår kunnskap gjennom alle faser i prosjektene. ACO tilbyr deg opplæring, støtte, design og vedlikehold. Vi oppsummerer denne tjenesten som askACO.

Train: Informasjon og opplæring

I ACO deler vi den globale ACO-gruppens know-how med forhandlere, planleggere, arkitekter og produsenter som setter pris på kvalitet. Vi informerer om nyheter og tilbyr opplæring av både teoretisk og praktisk bruk av våre produkter og løsninger.

Support: Planlegging av leveranser, installasjonsrådgivning og igangsettelse

For å unngå ubehagelige overraskelser mellom planlegging og til det at valgt dreneringsløsning er i drift så tilbyr vi flere leveringsmuligheter, installasjonsanvisning samt hjelp med idriftsettelse. Å se til at anlegget er riktig sluttmontert, funksjonstestet og sertifisert iht. myndighetenes og normenes krav er en trygghet.

Design: Dimensjonering og prosjektering

I forbindelse med prosjektering av dreneringsløsninger så tilbys det flere forskjellige løsninger. Men hvilken dreneringsløsning er den teknisk sikreste og mest økonomisk fordelaktige? Les mer under teknisk support om hvordan vi kan hjelpe deg å finne svaret.

Care: Tilsyn og vedlikehold

ACOs produkter er produserte for å ha en lang levetid. Ved å inngå en serviceavtale for vedlikehold garanterer du at levetiden er optimert. Anlegget kontrolleres for fortsatt drift og sertifiseres iht. myndighetenes og normenes krav.