Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Nordic tilbyr dreneringsløsninger

En global verdensleder
ACO Nordic AS er det norske datterselskapet til ACO Group i Tyskland. ACO Group ble grunnlagt i 1946 og har lang erfaring med produksjon og salg av sikre og effektive systemløsninger for håndtering av overvann, avløpsvann og spillvann. ACO Group er en desentralisert organisasjon som finnes i 45 land og har 15 egne produksjonsanlegg. Hele konsernet sysselsetter 5000 ansatte i hele verden.

Familieeid foretak fra 1780
I 1780 bestemmer kaptein Otto Friedrich Ahlmann seg for å si farvel til livet til sjøs og i stedet gå over til handel med jernprodukter. Det var så det hele begynte.

ACO eies av familien Ahlmann. Hovedkontoret ligger i Büdelsdorf og det har det gjort siden selskapet ble grunnlagt i 1946. Deretter har 3 generasjoner av familien Ahlmann vært med på å drive selskapet. I dag eies selskapet av far og sønn, Hans-Julius og Iver Ahlmann. ACO Groups internasjonale ledelsesgruppe består av konsernledelsen i Rendsburg og en gruppe regionale direktører.

ACO. creating the future of drainage
ACO Nordic tilbyr dreneringsløsninger for dagens og morgendagens miljøutfordringer. Urbanisering, klimaendring og eksisterende infrastruktur under bakken er tre viktige faktorer som påvirker hvordan vi ser på håndtering av overvann. Forurenset vann i form av spillvann påvirkes av næringsmiddelsikkerhet, hygiene og kontroll av kostnader. Alt kobles sammen med ACOs systemkjede. Denne består av de fire kjerneprosessene (collect-clean-hold-release) som kreves for en effektiv og holdbar vannhåndtering. ACOs systemkjede tilsvarer morgendagens miljøvilkår.

Kontakt oss