Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dimensjoneringsverktøy

Tre metoder for dimensjonering
Iht. normen SS-EN 1825-2 finnes det tre metoder for dimensjonering av fettutskillere. Bruk ACOs dimensjoneringsverktøy for å beregne den nominelle størrelsen (NS) for utskilleren. For ytterligere produktinformasjon besøk fettutskillere.

Dimensjonering baseres på:

  • Kjøkkenutstyr
  • Antall måltider per dag
  • Antall slaktede dyr
Start dimensjonering

Anpass etter ønskemål
Størrelsen på oljeavskilleren bestemmes av SS-EN 858–2.

Dimensjonering baseres på:

  • Type installasjon; spillvann eller overvann
  • Vannmengde, opptaksareal og regnintensitet
  • Faktor for oljens densitet (fd)Kontakt oss

Velg ønsket beregningsmåte
Normen NS-EN 12050-2:2000 bestemmer hvor stor en innendørs pumpestasjon skal være. Tilpass dimensjoneringen etter ønsket beregningsmetode med hjelp av vårt beregningsverktøy. Vil du vite mer om produktene les her

Dimensjonering baseres på:

  • Vannmengde (l/s)
  • Bosteder/boende
  • Spillvannenheter
Start dimensjonering