Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dimensjoneringsverktøy

Tre metoder for dimensjonering
Iht. normen SS-EN 1825-2 finnes det tre metoder for dimensjonering av fettutskillere. Bruk ACOs dimensjoneringsverktøy for å beregne den nominelle størrelsen (NS) for utskilleren. For ytterligere produktinformasjon besøk fettutskillere.

Dimensjonering baseres på:

  • Kjøkkenutstyr
  • Antall måltider per dag
  • Antall slaktede dyr
Start dimensjonering

Anpass etter ønskemål
Størrelsen på oljeavskilleren bestemmes av SS-EN 858–2.

Dimensjonering baseres på:

  • Type installasjon; spillvann eller overvann
  • Vannmengde, opptaksareal og regnintensitet
  • Faktor for oljens densitet (fd)Kontakt oss

Velg ønsket beregningsmåte
Normen NS-EN 12050-2:2000 bestemmer hvor stor en innendørs pumpestasjon skal være. Tilpass dimensjoneringen etter ønsket beregningsmetode med hjelp av vårt beregningsverktøy. Vil du vite mer om produktene les her

Dimensjonering baseres på:

  • Vannmengde (l/s)
  • Bosteder/boende
  • Spillvannenheter
Start dimensjonering
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler