Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Erklæring om databeskyttelse

Takk for at du besøker nettstedet vårt. Vi ønsker å informere deg om håndteringen av dine data iht. art. 13 generell databeskyttelseforordning (GDPR).

Ansvarlig

Organet som er nevnt i den juridiske kunngjøringen er ansvarlig for databehandlingen som er vist nedenfor

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tlf. +49 4331 354-0
Faks +49 4331 354-130
info(at)aco.com

Bruksdata

Når du bruker våre nettsteder, så vurderes såkalte bruksdata for statiske formål som protokoll på vår Internett-server, for å forbedre kvaliteten på våre nettsteder. Denne dataposten består av

  • navn og adresse til innholdet som kreves,
  • dato og klokkeslett for forespørselen,
  • overført datamengde,
  • tilgangsstatus (overført innhold, innhold ikke funnet),
  • beskrivelse av nettleser og operativsystem som brukes,
  • referral-lenke, som angir fra hvilken side du kom til vår side,
  • IP-adressen til datamaskinen som brukes, som forkortes slik at en personreferanse ikke er mulig.

De nevnte protokolldataene vurderes kun anonymisert.

Lagring av IP-adressen for sikkerhetsformål

I tillegg lagrer vi hele IP-adressen som overføres av nettleseren din for et strengt spesifikt formål i en periode på syv dager for å kunne oppdage, begrense og eliminere angrep på nettstedene våre. Etter at denne tiden er utløpt sletter hhv. anonymiserer vi IP-adressen. Det juridiske grunnlaget er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f GDPR.

Datasikkerhet

For å beskytte dine data så godt som mulig mot uønskede angrep, tar vi tekniske og organisatoriske tiltak. Vi bruker en krypteringsmetode på våre nettsteder. Dine opplysninger overføres fra din datamaskin til vår server og omvendt over Internett med en TLS-kryptering. Dette gjenkjenner du vanligvis ved at lås-symbolet i statuslisten til nettleseren din er lukket og adressen begynner med https://.

Nødvendige informasjonskapsler

På våre nettsteder bruker vi informasjonskapsler som er nødvendige for bruk av våre nettsteder.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres og kan leses på din sluttenhet. Man gjør forskjell mellom session-informasjonskapsler, som slettes igjen med en gang du lukker nettleseren din, og permanente informasjonskapsler som lagres utover de enkelte øktene.

Vi bruker ikke disse nødvendige informasjonskapslene til formål som analyse, sporing eller annonser.

Delvis inneholder disse informasjonskapslene kun informasjoner om bestemte innstillinger og er ikke personlige. De kan også være nødvendige for å gjøre det mulig å føre brukeren, til sikkerhet og omsetting av siden.

Vi bruker disse informasjonskapslene på grunnlag av artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f GDPR.

Du kan også stille inn nettleseren din slik at den informerer deg om plasseringen av informasjonskapsler. Slik blir bruken av informasjonskapsler transparent for deg. Du kan i tillegg alltid slette informasjonskapsler over tilsvarende nettleserinnstilling og forhindre at det brukes nye informasjonskapsler. Vær i så fall oppmerksom på at da kan ev. nettstedene våre ikke bli vist og enkelte funksjoner er ikke lenger teknisk tilgjengelige.

Besøksmåling

Vi bruker nettanalyseverktøy for behovsbasert utforming av våre nettsteder. Disse oppretter brukerprofiler på grunnlag av pseudonymer. Ved dette lagres permanente informasjonskapsler på sluttenheten din, og de leses av oss. Utover dette er det mulig at vi henter frem gjenkjenningskjennetegn for din nettleser eller din sluttenhet (f.eks. et såkalt nettleser-fingeravtrykk eller IP-adresse som ikke forkortes). På denne måten er det mulig for oss å gjenkjenne besøkere som kommer igjen, og også telle disse.

Utover dette bruker vi følgende funksjoner i rammen av besøksmålingen:

  • Vi anriker de pseudonyme dataene med ytterligere data som tredjepartsleverandører gjør tilgjengelige for oss. På denne måten er vi i stand til å registrere demografiske kjennetegn til våre besøkere, f.eks. utsagn om alder, kjønn og bosted.
  • Vi bruker en registreringsmetode som tillater oss å registrere musepeker-bevegelser til våre besøkere, og å vurdere disse senere.

Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR hhv. § 15 avsnitt 3 setning 1 TMG, forutsatt at du har gitt ditt samtykke via vårt banner.

Hvilke tredjepartsleverandører bruker vi i rammen av dette?

Følgende nevner vi tredjepartsleverandørene som vi samarbeider med i sammenheng med besøksmålingen. Hvis dataene behandles utenfor EU eller EØS i denne sammenheng, må du være oppmerksom på at det er en risiko for at myndighetene vil få tilgang til dataene for sikkerhets- og overvåkingsformål uten at du blir informert om dette eller kan klage. Dersom vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, så skjer formidlingen til en tredjeland på grunnlag av artikkel 49 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

LeverandørMaksimal
lagringstid
Tilstrekkelig nivå av databeskyttelseTrekke tilbake samtykke
Google Ireland LimitedBehandling innenfor EU/EØSHvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.
Google LLC (USA)Ingen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.

Sporingsteknologier til tredjepartsleverandører for annonseformål

Vi bruker sporingsteknologier over flere enheter slik at du, basert på ditt besøk på nettstedet vårt, kan bli vist målrettet annonser på andre nettsteder, og vi kan se hvor effektive annonsestiltakene våre var.

Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR hhv. § 15 avsnitt 3 setning 1 TMG, forutsatt at du har gitt ditt samtykke via vårt banner. Ditt samtykke er frivillig og kan trekkes tilbake når som helst.

Hvordan fungerer sporingen?

Når du besøker våre nettsteder er det mulig at de nedenfor nevnte tredjepartsleverandørene henter frem gjenkjenningskjennetegn for din nettleser eller din sluttenhet (f.eks. et såkalt nettleser-fingeravtrykk), vurderer din IP-adresse, lagrer gjenkjenningskjennetegn eller leser (f.eks. informasjonskapsler) på din sluttenhet eller får tilgang til individuelle sporingspiksler.

De enkelte kjennetegnene kan brukes av tredjepartsleverandører for å gjenkjenne din sluttenhet på andre Internettsider. Vi kan gi de aktuelle tredjepartsleverandørene i oppdrag å plassere reklame basert på sidene vi besøker.

Hva betyr sporing over flere enheter?

Dersom du logger deg på med egne brukerdata hos tredjepartsleverandører kan de forskjellige gjenkjenningskjennetegnene til forskjellige nettlesere og sluttenheter forbindes med hverandre. Altså hvis tredjepartsleverandøren f.eks. har opprettet et eget kjennetegn for den bærbare PC-en, den stasjonære datamaskinen eller smarttelefonen eller nettbrettet du brukes, så kan disse enkelte kjennetegnene tilordnes hverandre, med en gang du bruker en tjeneste til en tredjepartsleverandør med dine påloggingsdata. På denne måten kan tredjepartsleverandøren også styre våre reklamekampanjer målrettet over forskjellige sluttenheter.

Hvilke tredjepartsleverandører bruker vi i rammen av dette?

Følgende nevner vi tredjepartsleverandørene som vi samarbeider med angående annonseformål. Hvis dataene behandles utenfor EU eller EØS i denne sammenheng, må du være oppmerksom på at det er en risiko for at myndighetene vil få tilgang til dataene for sikkerhets- og overvåkingsformål uten at du blir informert om dette eller kan klage. Dersom vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, så skjer formidlingen til en tredjeland på grunnlag av artikkel 49 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

LeverandørMaksimal
lagringstid
Tilstrekkelig nivå av databeskyttelseTrekke tilbake samtykke
Google LLC (USA)Ingen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.

Kontaktskjema

Du har mulighet til å kontakte oss over vårt kontaktskjema. For å kunne bruke kontaktskjemaet vårt behøver vi først data fra deg som er markerte som pliktfelt.

Vi bruker disse dataene på grunnlag av artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f GDPR for å svare på spørsmålet ditt.

Utover dette kan du selv avgjøre om du ønsker å gi oss flere opplysninger. Disse opplysningene er frivillige og er ikke absolutt nødvendige for å ta kontakt. Vi behandler dine frivillige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.

Dine data behandles kun for svar på spørsmålet ditt. Vi sletter dine data med en gang de ikke behøves og det ikke finnes noen lovpålagte plikter for oppbevaring.

I den grad dataene dine som overføres via kontaktskjemaet behandles på grunnlag av artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f GDPR, kan du når som helst protestere mot behandlingen. I tillegg kan du alltid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine frivillige opplysninger. Ved dette henvender du deg vennligst til den oppgitte e-post-adressen.

Sosiale plugins

Vi gjør det mulig for deg å bruke sosiale plugins. Men på grunn av personvernet innlemmer vi de sosiale plugins vi bruker kun i deaktivert form. Derfor formidles ikke noen data til sosiale medier når du henter opp nettstedene våre.

Men du har muligheten til å aktivere og bruke sosiale plugins som er innlemmet på våre nettsteder. Her bruker vi en løsnings som fører til at alle data og funksjoner som er nødvendige for visning av sosiale plugins stilles til rådighet av vår Internett-server. Først når du bestemmer deg for å aktivere gjeldende sosiale plugin og klikker på tilsvarende forhåndsvisningsbilde hhv. symbol, bygges det i trinn to en forbindelse fra din nettleser med serverne til operatøren av gjeldende sosiale medier.

Når du aktiverer en plugin får den sosiale medier spesielt IP-adressen din og blant annet kunnskap om ditt besøk på våre nettsteder. Dette skjer uavhengig av om du har en konto hos gjeldende sosiale medier. Dersom du er innlogget kan data tilordnes din sosiale medier profil direkte.

Vi har ingen innflytelse på om og i hvilket omfang gjeldende sosiale medier behandler personrelaterte data etter aktivering. Men det er sannsynlig at de sosiale medier oppretter brukerprofiler fra dine data og bruker disse til personlig annonsering. I tillegg brukes dine data til å informere andre brukere av sosiale medier om dine aktiviteter på våre nettsteder.

Innlemmingen skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR hhv. § 15 avsnitt 3 setning 1 TMG, forutsatt at du har gitt ditt samtykke via klikk på forhåndsvisningsbildet. Vær vennligst oppmerksom på at innlemming av mange sosiale plugins fører til at dine data behandles utenfor EU eller EØS. I enkelte land er det risiko for at myndighetene får tilgang til dataene for sikkerhets- og overvåkningsformål, uten at du blir informert om dette eller kan klage. Dersom vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, så skjer formidlingen til en tredjeland på grunnlag av artikkel 49 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

Hvis du ikke lenger vil at dine personlige data skal behandles av de aktiverte sosiale plugins, kan du forhindre fremtidig behandling ved å ikke lenger å klikke på forhåndsvisningsbildet hhv. symbolet til respektive sosiale plugins.

LeverandørMaksimal
lagringstid
Tilstrekkelig nivå av databeskyttelse Trekke tilbake samtykke
InstagramIngen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.
LinkedInIngen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.
FlickrIngen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.
Facebook (USA og/eller Irland)Ingen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.

Twitter (USA)

Ingen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke så klikker du her, og gjør den tilsvarende innstillingen over vårt banner.

Innlemming av videoer

På våre nettsteder innlemmer vi videoer som ikke er lagret på våre servere. Vi viser først kun lokalt lagrede forhåndsvisningsbilder av videoene, slik at når våre nettsteder hentes frem, blir ikke innhold til tredjepartsleverandører lastet. Tredjepartsleverandører får ingen informasjon om dette.

Først etter et klikk på forhåndsvisningsbildet lastes innhold til tredjepartsleverandører. Gjennom dette får tredjepartsleverandøren informasjon om at du har hentet frem siden vår, samt de teknisk nødvendige dataene i rammen av dette. I tillegg er tredjepartsleverandører da i stand til å implementere sporingsteknologier. Vi har ingen påvirkning på videre databehandling av tredjepartsleverandøren. Ved å klikke på forhåndsvisningsbildet gir du oss samtykke til å laste innhold til tredjepartsleverandøren.

Innlemmingen skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR, forutsatt at du har gitt ditt samtykke via klikk på forhåndsvisningsbildet. Vær vennligst oppmerksom på at innlemming av mange videoer fører til at dine data behandles utenfor EU eller EØS. I enkelte land er det risiko for at myndighetene får tilgang til dataene for sikkerhets- og overvåkningsformål, uten at du blir informert om dette eller kan klage. Dersom vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, så skjer formidlingen til en tredjeland på grunnlag av artikkel 49 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

LeverandørTilstrekkelig nivå av databeskyttelseTrekke tilbake samtykke
YouTube / Google (USA)Ingen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Når du har klikket på et forhåndsvisningsbilde lastes innholdet til tredjepartsleverandøren øyeblikkelig. Hvis du ikke ønsker å laste innhold på andre sider, så ber vi deg om å ikke klikke mer på forhåndsvisningsbildene.

Registrering og utsendelse av nyhetsbrev

Du kan bestille et nyhetsbrev på vår Internettside. Vær oppmerksom på at vi behøver spesielle data (i det minste e-postadressen din) for registrering av nyhetsbrev.

Vi sender kun nyhetsbrevet når du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR. Etter vellykket registrering på våre nettsider får du en bekreftelse via e-post til den e-postadressen du har oppgitt (såkalt Double-Opt-In). Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid. Det er ukomplisert å trekke tilbake ditt samtykke f.eks. over lenken for avregistrering som finnes i hvert nyhetsbrev.

I rammen av registrering for nyhetsbrev lagrer vi i tillegg til de nevnte data også ytterligere data, dersom dette er nødvendig, slik at vi kan bevise at du har bestilt vårt nyhetsbrev. Dette kan være lagring av komplett IP-adresse på tidspunktet for bestilling hhv. bekreftelse av nyhetsbrevet, samt en kopi av bekreftelsen vi sendte via e-post. Tilsvarende databehandling skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav f GDPR, og foregår i interessen for å kunne redegjøre for lovligheten av å sende nyhetsbrevet.

Karttjenester

På våre nettsteder innlemmer vi karttjenester som ikke er lagret på våre servere. Vi viser først kun lokalt lagrede forhåndsvisningsbilder av karttjenester, slik at når våre nettsteder med karttjenester hentes frem, blir ikke innhold til tredjepartsleverandører lastet. Tredjepartsleverandører får ingen informasjon om dette.

Først etter et klikk på forhåndsvisningsbildet lastes innhold til tredjepartsleverandører. Gjennom dette får tredjepartsleverandøren informasjon om at du har hentet frem siden vår, samt de teknisk nødvendige dataene i rammen av dette. Vi har ingen påvirkning på videre databehandling av tredjepartsleverandøren. Ved å klikke på forhåndsvisningsbildet gir du oss samtykke til å laste innhold til tredjepartsleverandøren.

Innlemmingen skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR hhv. § 15 avsnitt 3 setning 1 TMG, forutsatt at du først har gitt ditt samtykke via klikk på forhåndsvisningsbildet.

Vær vennligst oppmerksom på at innlemming av enkelte karttjenester fører til at dine data behandles utenfor EU eller EØS. I enkelte land er det risiko for at myndighetene får tilgang til dataene for sikkerhets- og overvåkningsformål, uten at du blir informert om dette eller kan klage. Dersom vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, så skjer formidlingen til en tredjeland på grunnlag av artikkel 49 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

LeverandørMaksimal lagringstidTilstrekkelig nivå av databeskyttelseTrekke tilbake samtykke
Google LLC (USA)Ingen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Når du har klikket på et forhåndsvisningsbilde lastes innholdet til tredjepartsleverandøren øyeblikkelig. Hvis du ikke ønsker å laste innhold på andre sider, så ber vi deg om å ikke klikke mer på forhåndsvisningsbildene.

Integrering av annet teknisk tredjepartsinnhold og funksjoner

For visning av våre nettsteder bruker vi de tekniske funksjoner og innhold til tredjepartsleverandører som nevnes nedenfor.

Når våre sider hentes frem fører dette til at innhold til tredjepartsleverandører lastes, som stiller disse funksjonene og innholdet til rådighet. Gjennom dette får tredjepartsleverandøren informasjon om at du har hentet frem siden vår, samt de teknisk nødvendige dataene i rammen av dette.

Vi har ingen påvirkning på videre databehandling av tredjepartsleverandøren.

Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR, forutsatt at du har gitt ditt samtykke via vår bannerløsning.

Vær vennligst oppmerksom på at bruk at tredjepartsleverandørers innhold og funksjoner fører til at dine data kan behandles utenfor EU eller EØS. I enkelte land er det risiko for at myndighetene får tilgang til dataene for sikkerhets- og overvåkningsformål, uten at du blir informert om dette eller kan klage. Dersom vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, så skjer formidlingen til en tredjeland på grunnlag av artikkel 49 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

LeverandørTeknisk funksjon eller innholdev. maksimal
lagringstid
Overføring til tredjestater i henhold til informasjonen som tilbys av leverandøren og sikring av et tilstrekkelig nivå av databeskyttelseTrekke tilbake samtykke
Google LLC (USA)JQuery

(Java Script bibliotek)

Ingen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Dersom du ikke lenger er innforstått med behandlingen, så ber vi deg om å ikke bruke siden vår lengre.
Google LLC (USA)Google FontsIngen tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Formidling gjøres på grunnlag av artikkel 49, avsnitt 1, setning 1, bokstav a GDPR.Dersom du ikke lenger er innforstått med behandlingen, så ber vi deg om å ikke bruke siden vår lengre.

Lagringsvarighet

Dersom vi ikke allerede har informert deg detaljert om lagringsvarigheten, så sletter vi personrelaterte data når de ikke lenger er nødvendige for de nevnte behandlingsformålene, og det ikke finnes noen lovpålagte plikter for oppbevaring.

Andre ordrebehandlere

I rammen av en ordrebehandling gir vi dine data videre til tjenesteleverandøren iht. artikkel 28 GDPR, som hjelper oss med å drifte våre nettsteder og de prosesser som står i sammenheng med disse. Det er f.eks. hosting-tjenesteleverandører. Våre tjenesteleverandører er strengt bundet av instruksjoner og er tilsvarende kontraktmessig forpliktet.

Nedenfor nevner vi ordrebehandlere som vi samarbeider med, dersom vi ikke allerede har gjort dette før i erklæringen om databeskyttelse. Dersom det i rammen av dette blir overført data utenfor EU hhv. EØS, så gir vi opplysninger om tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

OrdrebehandlerFormålTilstrekkelig nivå av databeskyttelse
Eksempel på leverandør (Tyskland)Webhosting og supportBehandling kun innenfor EU/EØS

Dine rettigheter som registrert

Under behandling av dine personrelaterte data garanterer GDPR deg som gjeldende person bestemte rettigheter:

Den registrertes rett til innsyn (art. 15 GDPR)

Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon oppført i art. 15 GDPR.

Rett til retting (art. 16 GDPR)

Den registrerte skal ha rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet og ev. ufullstendige personopplysninger komplettert.

Rett til sletting (art. 17 GDPR)

Den registrerte skal ha rett til å få personopplysninger om seg selv slettet umiddelbart, dersom en av de enkelte oppførte grunnene i art. 17 GDPR gjelder.

Rett til begrensning av behandling (art. 18 GDPR)

Den registrerte skal ha rett til å kreve av at behandlingen begrenses dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende i art. 18 GDPR, f.eks. når den registrerte har protestert mot behandling i påvente av kontrollen av om hvorvidt den behandlingsansvarliges berettigede grunner går foran den registrertes.

Rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

Den registrerte skal iht. bestemte tilfeller i art. 20 GDPR ha rett til å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format hhv. skal ha rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Angrerett (art. 7 GDPR)

Dersom behandlingen bygger på samtykke, skal den registrerte ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke om bruk av personrelaterte data til enhver tid iht. art. 7 avsnitt 2 GDPR. Vær oppmerksom på at angreretten kun gjelder for fremtiden. Behandlinger som gjøres før angreretten trer i kraft gjelder ikke.

Rett til å protestere (art. 21 GDPR)

Blir data hentet på grunnlag av artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav f GDPR (databehandling for å ivareta legitime interesser) eller på grunnlag av artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav e GDPR (databehandling for å ivareta allmenne interesser eller i utøvelse av offisiell myndighet), har du rett til å protestere mot behandlingen når som helst av grunner som oppstår fra din spesiell situasjon. Vi behandler ikke lenger de personrelaterte data, med mindre det foreligger beviselig tvingende legitime grunner til behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen brukes til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet (art. 77 GDPR)

Den registrerte har iht. art. 77 GDPR rett til å klage til en tilsynsmyndighet, dersom han anser at behandlingen av personopplysningene er i strid med databeskyttelsesforskriftene. Retten til å klage er særlig gjeldende i den medlemsstat der vedkommende har sitt vanlige bosted, har sitt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted.

Hevde dine rettigheter

Med mindre annet er beskrevet ovenfor, vennligst kontakt stedet som er navngitt i forlaget for å hevde dine rettigheter som registrert.

Kontaktdata databeskyttelsesansvarlig

Vår eksterne databeskyttelsesansvarlig er gjerne tilgjengelig for informasjoner angående temaet databeskyttelse under følgende kontaktdata:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-post: office@datenschutz-nord.de

Når du henvender deg til vår databeskyttelsesansvarlig, ber vi deg om å også oppgi ansvarlig sted, som nevnes i forlaget.