Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Løsninger

Motorveien

Veier med høye hastigheter

Motorveier og ekspressveier er utfordrende miljøer for avløpssystem, el-sentraler og dekker for inspeksjon.

Mange ulike typer kjøretøy, fra personbiler til langtransport, ferdes med høye hastigheter, innbremsninger, og vendinger under varierende værforhold 24 timer i døgnet, hvilket innebærer tung belastning og vanskelige påvirkninger på veibanen. 

Bare dokumenterte, pålitlige kvalitetsprodukter kan benyttes for slike forhold. Avløpssystemet må være korrekt dimensjonert og fungere effektivt for å sikre at overflatevannet fjærnes hurtig, slik at ulykker ikke inntreffer på grunn av vannplaning eller frosset vann på veibanen.

Veiavvanning

ACO ATLAS er et bredt program av gategods av støpejern, som er halvparten så tungt som konventionel dekke, men gir maksimal trafikksikkerhet gjennom sitt innovative bultlocksystem.

Løsningen kompletteres med ACO linjeavvanningssystem som finns I mange konfigurasjoner og størrelser og som effektivt fjærner overflatevannet fra veibanen. Alle system innbefatter en rist som er festet til prefabrikerte renner av polymerbetong, et kompositmateriale med utmerket styrke og lang levetid.

Utskiller

Vann som samles fra gater og veier inneholder vanligvis faste emner som løv og sand. Avhengig av trafikkintensitet kan avløpsvannet også inneholde forurensing fra bensin, zink fra dekk eller kobber fra bremsebelegg. Uten utskiller skulle slike partikler bli igjen I grunnvannet.

ACO tilbyr et bredt program av oljeutskillere, slamavskillere og sedimenteringsbasseng for rensing og magasinering før suksessiv infiltrasjon I grunnvannet.