Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Løsninger

Parkering

Store flater - tett trafikk - oljeholdig regnvann

Offentlige parkeringsplasser i förbindelse med kjøpesenter, flyplasser, idretts- og fornøyelsesparker etc. innebærer omfattende trafikk av varierende vekt, noe som innebærer hard belastning av de avvanningssystem som er installert i overflaten.

Områder som stiller store krav på effektiv avvanning, korrekt installasjon og ikke minst valg av kvalitetsprodukter konstruert for å motstå store belastninger i mange år.

ACO tilbyr komplette avvannings- og renseløsninger til parkeringsplasser og parkeringshus.

Avvanning av store arealer

ACO Powerdrain linjeavvanningssystem i polymerbetong har, takket være den unike materialsammensetningen og den spesielle V-formen, den stabilitet og styrke som kreves for denne type installasjoner.

Det fleksible låssystemet Powerlock med integrert lyddemping gir beskyttelse mot belastning forårsaket av kjøretøy som passerer markrennen og minsker dessuten slitage på rister og andre deler i installasjonen. 

Rengjøring av spillvann

I henhold til EN 858 skal overskuddsvann fra parkeringsplasser renses for skadlige stoffer som olje og bensin innen det infiltreres i marken og ledes til grunnvannet.

ACO tilbyr et bredt utvalg av oljeutskillere som er spesiellt utviklet for overflatevann med høye krav til rensing.

ACO Oleopator-serien er ideel for å benytte samman med linjeavvannings- og lrenseanlegg til komplette løsninger.

Fordrøyning og infiltrasjon av regnvann

Ved avvanning av større asfalterte flater der risikoen for intensiv nedbør foreligger installeres med fordel ACO Stormbrixx, som raskt og effektivt kan håndterer overskuddsvann og dermed minske risikoen for overbelastning av avløpssystemet.

ACO Stormbrixx er en revolusjonerende nyhet som med sin unike konstruksjon med mange hulrom ivaretar kontrollert oppsamling, magasinering og suksessiv oppbevaring av store nedbørsmengder.