Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Løsninger

Storkjøkken/Restaurant

Sikker og hygienekrevende miljø

I storkjøkken må ulike typer av vann behandles korrekt for å sikre optimale arbeidsforhold og effektivt kontrollere de hygieniske forhold slik at det ikke oppstår bakterieflom i avløpssystemet.

For å oppfylle disse krav kreves spesielt utformede gulvavløp som er tipasset til kjøkkenes vannmengde. Det er derfor nødvendig å installere vanntette, kjemiskt resistante og mekaniskt motstandsdyktige gulvrenner og brønner i  produktsjon, forberedelse og rengjøring slik at avløpsvann, avfall og smuss kan tas hand om hurtig og effektivt.

Det er viktigt å benytte tilrekklig antall gulvavløp i rett lengde for å sikre smidig smussavrenning.

Man må også ta hensyn til hvordan avløpsvannet skal behandles. Ihht. EN 1253 må avløpsvann fra matproduktsjon renses innen det ledes ut i avløpssystemet.

ACO Modul gulvavløpsystem

Rustfritt stål er ett robust, korrosjonsbestandig materiale med slett utside, hvilket er perfekte egenskaper for gulvavløp i storkjøkken.

ACO tilbyr ett bredt sortiment renner, brønnar, sluk og rørsystem i rustfritt stål (1.4301 eller 1.4571), som er testet og sertifisert Ihht EN 1433 samt CE-merket.

ACO Gulvrenner TR-serien anvendes vanligvis der store vannvolumer må hånteres, ofte langs med kjøkkenets maskinelle utrustning.

ACO Gulvbrønner TB- og FB-serien anvendes derimot mest der kun drypp og søling av rent vann forekommer.

Dessuten finnes ACO slisserenner som spesielt egner seg for avløpssystem i områder der kun små smussfraksjoner forekommer.

Fettutskiller

For behandling av avløpsvannet så avløpssystemet beskyttes mot fortetting kobles MIRI fettutskiller til gulvavløpet. Fettutskillere finnes for installasjon innomhus eller for nedgraving.