Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Tillval

MIRI SLAM

Nivåovervåkning slam

MIRI SLAM er en komplett elektronisk utstyr for å oppdage slam i slam, olje eller fettutskiller eller andre medier der slam oppstår.

Den sentrale enheten har evne til å koble en sensor.

Det er også mulig å koble slamsensoren til den sentrale enheten for MIRI LARM type 4, der den sentrale enheten har mulighet til å koble to sensorer.