Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
dimensionering

oljeutskiller

Størrelsen på oljeutskillere styres av NS-EN 858-2

ACO dimensioneringsverktøy for oljeutskillere tilbyr flere ulike måter å beregne størrelse, avhengig av individuelle bruksområder. Resultater som er innhentet vil alltid føre til en nominell størrelse (NS) for utskilleren.

Etter man har identifisert den riktige utskilleren er det mulig å bytte til ACOs søkeverktøy. Der finner du informasjon om det valgte produktet.

Følgende faktorer må tas med i beregningen:
  • Type installasjon; avløpsvann eller overvann
  • Strømmer, overflatevann og regnintensitet
  • Faktorer for oljens tetthet (fd)

Avhengig av valgt beregningsmetode er det behov for mer spesifikke data for utformingen av utskillerens nominelle størrelse og slamvolum.

Begynn dimensjonering