Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
RÅDGIVNING

PLANLEGGING

Rådgivning X

Prosjektering og planlegging av den optimale løsningen.

Dra nytte av våre tekniske rådgivere, kunnskap og erfaring før du leverer inn bud eller starter opp et større prosjekt.

Design av sikre løsninger for å håndtere vann er et vanskelig problem og det er alltid ulike løsninger for et gitt prosjekt - vi anbefaler at du tar kontakt våre eksperter. Optimale løsninger er basert på filosofien om at drenering der det er mulig bør utformes som komplette systemer, fra vannsamling og behandling til lagring og utslipp av vann.

Kontakt en teknisk rådgiver som som vil veilede deg i valg av den tekniske sikreste og beste økonomiske løsningen for ditt prosjekt. 

Hjelp med beregninger og design
Mange parametere påvirker beregning og utforming av avvanning, fett-/oljeutskilling og lagring eller forsinkelse av vannet. La våre rådgivere hjelpe deg. Samtidig med design og beregning, forbereder vi også de nødvendige tegninger og annen relevant dokumentasjon for deg.

Med hjelp av vårt designverktøy kan du også gjøre designen selv. Du får en enkel og sikker visning av løsningen. 

Råd om lover og kvalitetskrav
Snakk med en rådgiver før større prosjekter settes i gang slik at du er fullt oppdatert på den nyeste lovgivningen og standarder for avvanning, fett- og oljefjerning.

Vi tilbyr undersøkelser til kommunen for å definere behov og krav for behandling av overvann, kloakk og avløpsvann før byggeprosjekter utformes og igangssettes.

Hjelp med regulatoriske godkjennelser og kvalitetskrav
Bruk våre dokumenter og vår erfaring ved søknad om godkjenning av lokale myndigheter.

Vi kan også hjelpe deg med å forbedre den nødvendige dokumentasjonen for kvalitetsgodkjenning, inkludert dokumentasjon i samsvar med gjeldende lovgivning.