Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
rådgivning

Avvanning

SAMMENDRAG X

Overflateavvanning er utformet for å:

  • Redusere vannretensjon
  • Redusere risikoen for skliulykker
  • Gi gangveier økt beskyttelse og holdbarhet
  • Beskytte eiendom mot flom
  • Skape større bekvemmelighet for fotgjengere
  • Gi belagte områder kvalitet og estetisk form
Linjedrenering X

Økonomi og lang levetid er viktige faktorer når entreprenører, ingeniører og arkitekter arbeider med linjeavløp, men i dag er fokuset også på andre verdier.

Muligheter til å designe overflaten for å skape vakre og spennende inntrykk for mennesker er blitt betydelig mer vesentlig når det gjelder system for avvanning. Bakkeavløp er blitt en del av arkitekturen.

Klimaendringene har ført til mer nedbør og krever at arkitekter, ingeniører og leverandører av byggevarer finner løsninger som bedre avleder regnvann fra både offentlige og private miljøer på en rask og sikker måte, mens byggekostnadene må vurderes.

billede1.jpg

Linjeavløp med tilbakevendende drenering langs strekningen tilbyr overlegen dreneringskapasitet og reduserer risikoen for stående vanndammer.

Det krever også et minimum av rør under bakken

På ACO mener vi at det er best å kombinere tradisjonelle kloakker med linjeavløp, for å dele rent vann fra regnvann og dermed hindre omfattende skader på infrastruktur, bygninger og naturen.

billede2.jpg

Enkel løsning - enkel installasjon
Linjeavløp utnytter tyngdekraften på en enkel måte ved at vannet renner mot kanalen. Dette gir enkel tilpasning for turstier og åpner opp for en rekke designløsninger.

Systemene er enkle å installere på grunn av god grunning, noe som gir mindre å grave og fjerne. Et minimum av tilknytning til eksisterende installasjoner er også kostnadsbesparende.

Enkelt vedlikehold
Skitt og rusk ender ofte opp i kloakken. Det er komplisert og kostbart å rense systemene dypt under bakkenivå. Rengjøring av linjeavløpsystemer er lett å utføre direkte fra gatenivå.

Vil du vite mer om linjeavløp? Kontakt våre selgere.

ACO er verdensledende på bakkeavløpsystemer og tilbyr renner med en rekke fordeler for både estetisk appell og hydraulisk kapasitet som enkel installasjon og vedlikehold.