Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Fettavskiljare

Hos cateringföretag där fetthaltigt avloppsvatten genereras skall fettavskiljare enligt EN 1825 och DIN 4040-100 installeras för att säkerställa att organiskt fett och olja i avloppsvattnet separeras och inte går ut i avloppssystemet. Detta gäller t.ex. för hotell, lunchrum, matsalar, restauranger och snackbarer och för alla slags livsmedelsproducenter (matoljetillverkare, slakterier etc.). ACO levererar fettavskiljare för fristående installation, mobil användning eller installation i mark. Man skiljer också mellan kompletta och partiella tömningsenheter. De ovala, runda eller uppdelade separeringskamrarna är tillverkade i hygieniskt rostfritt stål eller polyetylen. Många tillbehörskomponenter som larm för mätning av fettskiktstjockleken, luktneutralisering eller signalenheter med GSM-modul är optimala tilläggsprodukter för din enhet.