Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stormbrixx HD

Bild

Produktfördelar

 • Maximal stabilitet tack vare formen och den hopkopplade dragningen
 • Inspektion och spolning kan ske i alla riktningar
 • Låga transportkostnader med stapelbara grundelement
 • Lägre utsläpp av CO2 tack vare lägre transportkostnader
 • Enkel installation tack vare modulprincipen
 • Hög hålrumsvolym på 95 %
 • Med godkännande utfärdat av DIBt Berlin, nr Z-42.1-500

Produktinformation

 • System för modulär infiltration (SUDS) i plast för:
  • Kvarhållning av ytvatten
  • Lagring av ytvatten
  • Infiltration av ytvatten
 • De enskilda elementen monteras på plats för att bilda ett sammanhållet blocksystem
 • Höjd på ett skikt: 610 mm
 • Grundelement/m3:4,55
 • Volym/grundelement: 209 l
 • Min. överbyggnadshöjd: 0.8 m, observera erforderlig överbyggnad för väg enligt RStO
 • Max. överbyggnadshöjd: 3,40 m
 • Vi hjälper gärna till med specifikationerna för antalet enskilda delar i ditt konstruktionsprojekt.
DimensionerViktArt.

nr
LängdBreddHöjd
[mm][mm][mm][kg]
300592320,9314095
600592321,8314097
120560234310,0314061
600592321,8314062
548548430,8314022
1200600403,5314094

Konnektor

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
Beskrivning
 • För koppling av grundelementen till varandra
  • För anslutning av två skikt: kombination av 2 kopplingar
 • Antal kopplingar för installation av 2 skikt: 1/2 antal grundelement för hela infiltrationsmagasinet
 • Antal kopplingar för installation av 3 skikt: 2/3 antal grundelement för hela infiltrationsmagasinet
 • Vikt: 0,1 kg

Konnektor

Beskrivning
 • Vikt: 0,1 kg

Adapter för röranslutning

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 110
Beskrivning
 • Vikt: 0,4 kg

Adapter för röranslutning

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 160
Beskrivning
 • Vikt: 0,7 kg

Adapter för röranslutning

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 200
Beskrivning
 • Vikt: 1,3 kg

Adapter för röranslutning

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 250
Beskrivning
 • Vikt: 2,7 kg

Adapter för röranslutning

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 315
Beskrivning
 • Vikt: 3,3 kg

Adapter för röranslutning

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 400
Beskrivning
 • Vikt: 4,5 kg

Mellansektion/övre del

Bild
Suitable for
 • ACO Stormbrixx grundelement
Beskrivning
 • Som inspektions- och spolningsåtkomst till infiltrationssystemet
 • Vikt: 2,6 kg

Inspektionsschakt bottendel och mellandel

Bild
Suitable for
 • Anslutningar upp till DN/OD 400
Beskrivning
 • Som åtkomst till infiltrationssystemet
 • För anslutning av inlopp och utlopp i filtreringssystemet (SUDS)
 • Dimensioner: 594 x 594 x 610 mm
 • Vikt: 32 kg

Adapter för manhålskonfiguration

Beskrivning
 • Vikt: 15,7 kg

Manhålsbetäckning

Bild
Suitable for
 • Överdel eller överdel med stos
Beskrivning
 • Belastningsklass D 400
 • Tillverkat i gjutjärn EN-GJL
 • Fri öppning 400
 • Utan ventilationsöppningar
 • Vikt: 38 kg

Manhålsbetäckning

Bild
Beskrivning
 • Vikt: 15,7 kg