Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rostfria brunnar och rännor

En golvbrunn eller golvränna leder avloppsvattnet från golvet till avloppssystemet, tryggt för människor och utan skador på byggnaden. Det är installationsplatsen, t.ex. ett stort cateringkök, som primärt avgör vilken variant av golvbrunn eller ränna som skall väljas. Beroende på typ kan de kombineras med förhöjningar. ACO erbjuder golvbrunnar i gjutjärn, rostfritt stål och plast. De viktigaste faktorerna i designen är:

  • Avloppsvattenmängd
  • Trafikbelastning och belastningsklass för gallret
  • Halkbeständighet
  • Golvtyp och golvkonstruktion
  • Brandskyddskrav
  • Hygienegenskaper