Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rostfria brunnar och rännor

En golvbrunn eller golvränna leder avloppsvattnet från golvet till avloppssystemet, tryggt för människor och utan skador på byggnaden. Det är installationsplatsen, t.ex. ett stort cateringkök, som primärt avgör vilken variant av golvbrunn eller ränna som skall väljas. Beroende på typ kan de kombineras med förhöjningar. ACO erbjuder golvbrunnar i gjutjärn, rostfritt stål och plast. De viktigaste faktorerna i designen är:

  • Avloppsvattenmängd
  • Trafikbelastning och belastningsklass för gallret
  • Halkbeständighet
  • Golvtyp och golvkonstruktion
  • Brandskyddskrav
  • Hygienegenskaper
Rostfria brunnar och rännorFooter

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler

TOP