Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Med kant

Bild

Produktinformation

  • Frostbeständig polymerbetong
  • Höga prestandavärden för klass A/B EN 1433, låg vikt, enkel transport och installation
  • Minimal grovhet på innerytorna för låg nedsmutsningsrisk och enkel rengöring
  • Smidig strömningsränna, hög flödeshastighet och stor kapacitet
  • Beständig mot frys-/tö-cykler
  • Spont-och-not-system för exakt, måttanpassad installation
  • Gjutna avdelningar för ev. låsmekanismer som skydd mot obehörig borttagning av betäckningar
  • Integrerade brickor för installationssupport
DimensionerViktArt.

nr
HöjdLängdBredd
[mm][mm][mm][kg]
240100017519,000585
00586
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler